Visa allt om LUKA AB
Visa allt om LUKA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 872 1 850 1 934 2 254 2 725 2 416 1 904 2 903 2 653 2 589
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 243 363 308 444 543 230 555 575 607
Resultat efter finansnetto 154 324 367 316 449 544 233 565 574 636
Årets resultat 220 431 392 170 443 328 200 328 314 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 330 330 330 331 338 348 362 379
Omsättningstillgångar 1 108 1 437 1 275 1 398 1 344 1 487 1 004 1 409 890 1 117
Tillgångar 1 108 1 437 1 605 1 727 1 674 1 817 1 343 1 758 1 251 1 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 717 917 886 709 829 627 499 618 476 482
Obeskattade reserver 0 132 365 505 425 584 494 539 439 301
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15
Kortfristiga skulder 391 389 354 513 420 607 350 601 324 697
Skulder och eget kapital 1 108 1 437 1 605 1 727 1 674 1 817 1 343 1 758 1 251 1 495
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 1 176 920 750 1 177 1 003 1 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 870 822 800 954 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 564 456 442 579 671 590 511 749 648 505
Utdelning till aktieägare 435 420 400 215 290 240 200 320 300 300
Omsättning 1 872 1 850 1 934 2 254 2 725 2 416 1 904 2 903 2 653 2 589
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 936 925 967 1 127 1 363 1 208 952 1 452 1 327 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) 726 647 636 779 934 764 642 968 834 841
Rörelseresultat, EBITDA 154 243 363 308 445 549 240 568 592 632
Nettoomsättningförändring 1,19% -4,34% -14,20% -17,28% 12,79% 26,89% -34,41% 9,42% 2,47% -%
Du Pont-modellen 13,90% 22,55% 22,87% 18,24% 26,88% 29,94% 17,35% 32,20% 45,96% 42,54%
Vinstmarginal 8,23% 17,51% 18,98% 13,98% 16,51% 22,52% 12,24% 19,50% 21,67% 24,57%
Bruttovinstmarginal 99,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,61%
Rörelsekapital/omsättning 38,30% 56,65% 47,62% 39,26% 33,91% 36,42% 34,35% 27,83% 21,33% 16,22%
Soliditet 64,71% 70,98% 72,94% 62,60% 68,23% 58,20% 64,26% 57,23% 63,32% 46,74%
Kassalikviditet 283,38% 369,41% 360,17% 272,51% 320,00% 244,98% 286,86% 234,44% 274,69% 160,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...