Visa allt om Staffan Berglund Transport AB
Visa allt om Staffan Berglund Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 73 780 62 607 46 913 43 566 40 397 26 724 19 662 19 736 5 190 4 253
Övrig omsättning 169 292 54 184 39 - - 5 - 25
Rörelseresultat (EBIT) 5 229 2 711 1 989 1 615 3 506 1 796 1 085 867 201 138
Resultat efter finansnetto 5 077 2 465 1 826 1 386 3 329 1 716 1 007 604 196 116
Årets resultat 160 79 62 7 14 55 70 67 63 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 220 10 710 8 716 7 310 5 559 4 712 4 201 5 661 2 773 699
Omsättningstillgångar 19 479 17 417 11 712 11 735 15 213 8 924 5 378 3 765 1 062 900
Tillgångar 33 699 28 126 20 428 19 045 20 772 13 637 9 579 9 426 3 835 1 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 945 785 702 640 627 614 559 489 422 359
Obeskattade reserver 2 395 1 544 1 499 665 101 407 672 763 256 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 747 6 692 5 893 5 369 4 874 3 433 2 762 4 050 2 070 467
Kortfristiga skulder 21 612 19 105 12 333 12 371 15 170 9 183 5 587 4 125 1 087 651
Skulder och eget kapital 33 699 28 126 20 428 19 045 20 772 13 637 9 579 9 426 3 835 1 599
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 90 80 0 0 300 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 831 22 680 16 963 14 909 13 815 7 439 5 817 5 824 2 246 1 627
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 801 7 051 5 070 4 902 3 987 2 476 1 844 2 115 1 031 691
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 949 62 899 46 967 43 750 40 436 26 724 19 662 19 741 5 190 4 278
Nyckeltal
Antal anställda 73 62 61 54 51 29 22 21 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 011 1 010 769 807 792 922 894 940 649 608
Personalkostnader per anställd (tkr) 492 487 365 369 354 347 351 380 449 373
Rörelseresultat, EBITDA 9 403 6 587 4 202 4 113 6 099 3 854 2 629 2 392 684 437
Nettoomsättningförändring 17,85% 33,45% 7,68% 7,84% 51,16% 35,92% -0,37% 280,27% 22,03% -%
Du Pont-modellen 15,52% 9,64% 9,74% 8,49% 16,88% 13,17% 11,42% 9,22% 7,01% 8,63%
Vinstmarginal 7,09% 4,33% 4,24% 3,71% 8,68% 6,72% 5,56% 4,40% 5,18% 3,24%
Bruttovinstmarginal 93,01% 91,66% 90,97% 89,60% 91,44% 85,22% 83,17% 84,18% 99,40% 90,76%
Rörelsekapital/omsättning -2,89% -2,70% -1,32% -1,46% 0,11% -0,97% -1,06% -1,82% -0,48% 5,85%
Soliditet 8,35% 7,07% 9,16% 5,93% 3,38% 6,70% 11,01% 11,02% 15,81% 27,99%
Kassalikviditet 90,13% 91,16% 94,96% 94,86% 100,28% 97,18% 96,26% 91,27% 97,70% 138,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...