Visa allt om LIMO Linatex Molystria AB
Visa allt om LIMO Linatex Molystria AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 225 23 616 21 122 16 339 15 362 14 946 13 947 21 053 20 902 19 190
Övrig omsättning 2 27 - - 72 76 - - - 114
Rörelseresultat (EBIT) 1 018 916 394 1 131 628 581 -391 -102 625 1 100
Resultat efter finansnetto 822 689 336 720 178 203 -730 -543 254 732
Årets resultat 400 338 261 334 12 35 -179 -275 249 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 776 447 2 673 2 847 3 479 3 709 3 941 4 055 4 000 4 273
Omsättningstillgångar 9 667 10 209 7 598 6 842 6 573 6 005 6 405 7 682 7 643 7 131
Tillgångar 10 443 10 656 10 271 9 689 10 052 9 714 10 346 11 738 11 643 11 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 000 800 1 069 808 475 462 427 585 860 610
Obeskattade reserver 893 829 619 654 427 327 227 756 1 002 1 204
Avsättningar (tkr) 456 381 528 471 418 365 341 438 386 390
Långfristiga skulder 2 631 2 269 2 414 2 695 1 525 1 642 2 040 1 450 1 631 1 812
Kortfristiga skulder 5 463 6 377 5 640 5 061 7 208 6 920 7 311 8 508 7 764 7 386
Skulder och eget kapital 10 443 10 656 10 271 9 689 10 052 9 714 10 346 11 738 11 643 11 404
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 767 852 1 241 470 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 303 3 196 3 102 2 520 2 570 1 591 1 781 2 363 2 469 2 049
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 274 1 360 1 284 1 024 1 171 1 066 1 108 1 566 1 330 975
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 227 23 643 21 122 16 339 15 434 15 022 13 947 21 053 20 902 19 304
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 9 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 153 2 952 2 640 2 042 1 920 1 868 1 550 1 914 1 900 1 919
Personalkostnader per anställd (tkr) 593 562 583 473 488 447 448 495 394 344
Rörelseresultat, EBITDA 1 059 957 629 1 366 1 141 1 112 99 341 1 171 1 668
Nettoomsättningförändring 6,81% 11,81% 29,27% 6,36% 2,78% 7,16% -33,75% 0,72% 8,92% -%
Du Pont-modellen 9,80% 8,72% 6,82% 11,72% 6,31% 5,99% -3,73% -0,86% 5,38% 9,65%
Vinstmarginal 4,06% 3,93% 3,31% 6,95% 4,13% 3,89% -2,77% -0,48% 2,99% 5,73%
Bruttovinstmarginal 39,64% 40,68% 41,26% 50,49% 49,97% 49,27% 49,41% 45,82% 45,23% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% 16,23% 9,27% 10,90% -4,13% -6,12% -6,50% -3,92% -0,58% -1,33%
Soliditet 16,25% 13,58% 15,11% 13,31% 7,86% 7,24% 5,74% 9,62% 13,58% 12,95%
Kassalikviditet 64,38% 50,82% 54,45% 50,98% 40,25% 34,70% 26,97% 30,99% 37,43% 34,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...