Visa allt om Swedemarcing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 25 276 0 75 411 719 650 491 920
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -118 -65 -161 -128 -147 -203 -93 -114 428
Resultat efter finansnetto 60 26 117 -65 -74 -155 -170 -24 -91 510
Årets resultat 35 14 69 36 10 -16 12 5 -34 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 444 512 705 902 4 8 13 33 67
Omsättningstillgångar 71 71 154 6 32 1 209 2 087 1 868 2 004 2 308
Tillgångar 403 515 666 711 934 1 213 2 095 1 881 2 037 2 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 449 591 672 764 881 1 024 1 132 1 219 1 342
Obeskattade reserver 75 60 53 23 138 227 375 570 603 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 6 22 15 32 105 695 180 216 374
Skulder och eget kapital 403 515 666 711 934 1 213 2 095 1 881 2 037 2 375
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 400 620 395 275 70
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 50 134 119 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 10 5 14 12 41 63 40 28 20
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 128 128 127 120 92 89
Omsättning 0 25 276 0 75 411 719 650 491 920
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 25 276 - 75 411 719 650 491 920
Personalkostnader per anställd (tkr) - 110 58 148 136 457 721 487 340 160
Rörelseresultat, EBITDA -25 -118 -65 -161 -124 -143 -198 -88 -104 442
Nettoomsättningförändring -100,00% -90,94% -% -100,00% -81,75% -42,84% 10,62% 32,38% -46,63% -%
Du Pont-modellen -% 4,85% 17,57% -% -7,92% -12,12% -8,11% -1,22% -4,47% 21,47%
Vinstmarginal -% 100,00% 42,39% -% -98,67% -35,77% -23,64% -3,54% -18,53% 55,43%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 260,00% 47,83% -% 0,00% 268,61% 193,60% 259,69% 364,15% 210,22%
Soliditet 95,91% 96,27% 94,95% 96,90% 92,69% 86,42% 62,07% 82,00% 81,16% 76,45%
Kassalikviditet -% 1 183,33% 700,00% 40,00% 100,00% 1 151,43% 300,29% 1 037,78% 927,78% 617,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...