Visa allt om Berga Mark MB i Stockholm AB
Visa allt om Berga Mark MB i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 011 639 340 326 347 541 697 737 1 154 2 217
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 121 26 25 25 72 80 23 -24 14
Resultat efter finansnetto 56 121 26 25 75 72 80 -2 -9 7
Årets resultat 43 94 20 20 54 52 60 -2 -9 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 31 0 0 0 0 0 18 93 103
Omsättningstillgångar 658 648 185 212 237 244 246 168 174 225
Tillgångar 741 679 185 212 237 244 246 185 267 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 403 170 151 181 177 175 114 116 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 294 275 14 61 56 67 71 71 150 202
Skulder och eget kapital 741 679 185 212 237 244 246 185 267 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 30 - 0 156 109 217 281 315 345 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 299 133 145 0 0 0 0 0 284 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 70 42 47 49 32 84 101 112 229 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0
Omsättning 4 011 639 340 326 347 541 697 737 1 154 2 217
Nyckeltal
Antal anställda 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 337 639 340 326 347 541 697 737 577 443
Personalkostnader per anställd (tkr) 152 175 211 226 158 357 423 470 462 390
Rörelseresultat, EBITDA 77 121 26 25 25 72 80 74 2 67
Nettoomsättningförändring 527,70% 87,94% 4,29% -6,05% -35,86% -22,38% -5,43% -36,14% -47,95% -%
Du Pont-modellen 7,69% 17,82% 14,05% 11,79% 31,65% 29,51% 33,33% 12,43% -3,00% 4,57%
Vinstmarginal 1,42% 18,94% 7,65% 7,67% 21,61% 13,31% 11,76% 3,12% -0,69% 0,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 58,69% 84,71% 100,00% 98,27% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,08% 58,37% 50,29% 46,32% 52,16% 32,72% 25,11% 13,16% 2,08% 1,04%
Soliditet 60,19% 59,35% 91,89% 71,23% 76,37% 72,54% 71,14% 61,62% 43,45% 38,11%
Kassalikviditet 223,81% 235,64% 1 321,43% 347,54% 423,21% 364,18% 346,48% 236,62% 116,00% 111,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...