Visa allt om Alexandras i Kungsängen AB
Visa allt om Alexandras i Kungsängen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 289 6 608 6 671 7 192 6 346 5 647 5 654 6 037 6 112 6 228
Övrig omsättning 132 - 23 31 144 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -239 -706 1 316 616 725 750 759 147 850
Resultat efter finansnetto 21 -183 -578 1 326 611 717 747 767 166 847
Årets resultat 408 109 -707 919 -11 442 496 450 54 434
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 676 1 629 2 116 3 417 3 177 1 994 1 857 1 177 551 589
Omsättningstillgångar 4 023 3 320 2 973 2 891 1 941 2 247 1 785 2 018 2 094 2 069
Tillgångar 4 699 4 949 5 089 6 308 5 119 4 240 3 642 3 196 2 645 2 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 554 3 146 3 037 3 744 2 825 2 835 2 393 1 898 1 448 1 394
Obeskattade reserver 400 909 1 355 1 402 1 453 1 001 881 788 658 612
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 221 306 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 524 589 697 1 162 841 404 367 511 539 653
Skulder och eget kapital 4 699 4 949 5 089 6 308 5 119 4 240 3 642 3 196 2 645 2 658
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 51
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 669 1 587 - 1 501 1 210 922 830 1 052 1 467 1 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 550 - 461 338 246 293 340 423 319
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 421 6 608 6 694 7 223 6 490 5 647 5 654 6 037 6 112 6 228
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 - 8 7 6 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 898 944 - 899 907 941 942 862 873 1 038
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 305 - 246 221 195 188 199 271 244
Rörelseresultat, EBITDA 119 159 -473 1 514 879 941 1 048 969 557 1 186
Nettoomsättningförändring -4,83% -0,94% -7,24% 13,33% 12,38% -0,12% -6,34% -1,23% -1,86% -%
Du Pont-modellen 0,43% -3,68% -11,36% 21,27% 12,05% 17,12% 20,62% 25,03% 6,58% 32,24%
Vinstmarginal 0,32% -2,75% -8,66% 18,66% 9,72% 12,86% 13,28% 13,25% 2,85% 13,76%
Bruttovinstmarginal 62,70% 64,74% 65,09% 66,16% 57,69% 62,03% 58,60% 57,86% 58,10% 60,32%
Rörelsekapital/omsättning 55,64% 41,33% 34,12% 24,04% 17,33% 32,64% 25,08% 24,96% 25,44% 22,74%
Soliditet 82,27% 77,89% 80,45% 75,73% 76,11% 84,26% 83,53% 77,14% 72,66% 69,02%
Kassalikviditet 749,81% 537,01% 403,59% 236,40% 213,67% 520,54% 447,14% 366,73% 361,78% 294,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...