Visa allt om Matsafe AB
Visa allt om Matsafe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 90 0 523 865 901 617 703 641 1 078 743
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -107 72 126 354 268 16 43 272 -457
Resultat efter finansnetto 7 -69 41 -66 -298 410 5 220 432 243
Årets resultat 7 4 38 -78 -428 303 135 321 317 174
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 54 1 069 2 238 2 347 2 935 2 763 789 2 562 2 584
Omsättningstillgångar 1 275 1 425 1 351 1 487 1 647 1 490 1 540 2 140 480 435
Tillgångar 1 329 1 479 2 420 3 725 3 994 4 425 4 303 2 928 3 043 3 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 258 1 410 1 562 1 673 1 895 2 450 2 274 2 259 2 094 1 967
Obeskattade reserver 0 0 73 73 73 0 0 183 413 425
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 720 1 620 1 620 1 620 1 620 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 68 66 358 406 355 408 486 536 628
Skulder och eget kapital 1 329 1 479 2 420 3 725 3 994 4 425 4 303 2 928 3 043 3 019
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 131 327 305 417 747
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 17 231 382 304 68 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 6 73 120 96 35 88 109 137 222
Utdelning till aktieägare 159 159 155 150 143 127 127 120 156 189
Omsättning 90 0 523 865 901 617 703 643 1 078 743
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 90 - 262 433 901 617 703 641 1 078 743
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 28 159 261 412 240 428 422 564 981
Rörelseresultat, EBITDA 7 -107 72 126 354 268 65 92 322 -402
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -39,54% -4,00% 46,03% -12,23% 9,67% -40,54% 45,09% -%
Du Pont-modellen 0,53% -% 31,61% 3,62% 9,14% 10,55% 0,51% 7,51% 14,16% 8,08%
Vinstmarginal 7,78% -% 146,27% 15,61% 40,51% 75,69% 3,13% 34,32% 39,98% 32,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 336,67% -% 245,70% 130,52% 137,74% 183,95% 161,02% 258,03% -5,19% -25,98%
Soliditet 94,66% 95,33% 66,90% 46,36% 48,79% 55,37% 52,85% 81,65% 78,59% 75,29%
Kassalikviditet 1 770,83% 2 095,59% 2 046,97% 415,36% 405,67% 419,72% 377,45% 440,33% 89,55% 69,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...