Visa allt om MatjoSoft AB
Visa allt om MatjoSoft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 0 0 0 0 155 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -19 -24 -27 -24 116 -35 -29 -26 -32
Resultat efter finansnetto -15 -19 -24 -24 -22 116 -34 -28 -26 -32
Årets resultat -15 -19 -24 -10 0 80 -1 -2 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 0 4 6 8 13 22 11 17
Omsättningstillgångar 85 99 116 136 194 265 149 225 370 465
Tillgångar 85 100 118 140 199 273 162 247 381 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 91 110 134 174 204 124 175 266 358
Obeskattade reserver 0 0 0 0 14 36 28 61 87 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3
Kortfristiga skulder 9 9 9 7 12 34 10 10 10 10
Skulder och eget kapital 85 100 118 140 199 273 162 247 381 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 30 0 50 89 89
Omsättning 1 0 0 0 0 155 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -17 -22 -25 -21 121 -26 -19 -20 -22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -16,47% -% -% -% -% 42,49% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1 400,00% -% -% -% -% 74,84% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 7 600,00% -% -% -% -% 149,03% -% -% -% -%
Soliditet 89,41% 91,00% 93,22% 95,71% 92,62% 84,44% 88,99% 88,63% 86,26% 90,85%
Kassalikviditet 944,44% 1 100,00% 1 288,89% 1 942,86% 1 616,67% 779,41% 1 490,00% 2 250,00% 3 700,00% 4 650,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...