Visa allt om Jernhusen Verkstäder AB
Visa allt om Jernhusen Verkstäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 463 866 425 580 397 018 396 605 345 950 345 710 294 440 267 684 241 152 234 641
Övrig omsättning 14 810 3 021 - - - - - - 78 -
Rörelseresultat (EBIT) 113 333 57 068 20 362 2 881 43 417 67 579 76 616 76 234 93 292 77 624
Resultat efter finansnetto 73 193 41 215 -5 607 -40 559 12 336 40 547 57 197 45 353 67 928 51 618
Årets resultat -7 579 -5 446 9 969 -2 063 9 093 28 575 42 149 32 337 48 915 37 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 797 622 1 680 147 1 621 870 1 640 199 1 514 209 1 317 167 1 125 655 932 122 872 963 872 127
Omsättningstillgångar 28 877 32 801 27 582 362 537 514 978 415 291 452 837 501 888 566 681 562 755
Tillgångar 1 826 499 1 712 948 1 649 452 2 002 736 2 029 187 1 732 458 1 578 492 1 434 010 1 439 644 1 434 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 922 244 501 249 948 239 979 242 042 243 544 251 395 265 415 267 283 263 786
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 622 883 1 622 883 1 395 316 1 242 485 1 124 564 1 135 508 1 135 508
Kortfristiga skulder 1 589 576 1 468 447 1 399 504 139 874 164 262 93 598 84 612 44 031 36 853 35 588
Skulder och eget kapital 1 826 499 1 712 948 1 649 452 2 002 736 2 029 187 1 732 458 1 578 492 1 434 010 1 439 644 1 434 882
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 478 676 428 601 397 018 396 605 345 950 345 710 294 440 267 684 241 230 234 641
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 268 514 200 983 86 886 102 313 122 380 122 561 119 531 119 067 125 088 108 486
Nettoomsättningförändring 9,00% 7,19% 0,10% 14,64% 0,07% 17,41% 10,00% 11,00% 2,77% -%
Du Pont-modellen 6,24% 3,34% 1,80% 0,59% 2,87% 4,13% 5,13% 7,05% 7,90% 6,11%
Vinstmarginal 24,56% 13,44% 7,47% 2,96% 16,83% 20,68% 27,50% 37,77% 47,17% 37,38%
Bruttovinstmarginal 37,06% 35,16% 30,60% 24,20% 29,12% 31,93% 38,99% 42,41% 50,40% 45,48%
Rörelsekapital/omsättning -336,45% -337,34% -345,56% 56,14% 101,38% 93,05% 125,06% 171,04% 219,71% 224,67%
Soliditet 12,97% 14,27% 15,15% 11,98% 11,93% 14,06% 15,93% 18,51% 18,57% 18,38%
Kassalikviditet 1,82% 2,23% 1,97% 259,19% 313,51% 443,70% 535,19% 1 139,85% 1 537,68% 1 581,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...