Visa allt om Fastighets AB Transportgatan
Visa allt om Fastighets AB Transportgatan

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 309 18 907 17 812 18 137 18 206 17 830 15 283 14 361 14 497 13 727
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 216 14 773 13 600 14 042 14 106 13 687 11 540 10 277 10 737 10 501
Resultat efter finansnetto 14 771 10 380 10 030 11 646 10 475 14 747 9 226 -214 4 335 6 967
Årets resultat 29 -88 8 652 6 669 5 711 8 098 5 075 969 2 296 3 743
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 428 86 863 89 213 91 782 94 354 96 922 99 259 101 821 104 384 106 947
Omsättningstillgångar 50 957 54 069 52 608 54 317 45 455 37 087 27 028 21 898 712 3 555
Tillgångar 135 385 140 932 141 821 146 099 139 809 134 009 126 287 123 719 105 096 110 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 514 37 484 37 486 37 649 28 376 22 665 14 567 9 492 9 603 7 307
Obeskattade reserver 10 658 12 978 12 985 14 093 11 563 8 900 5 183 2 863 4 468 3 360
Avsättningar (tkr) 72 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 406 87 170 88 111 89 874 93 420 74 464 80 282 84 303 81 131 81 706
Kortfristiga skulder 57 735 3 252 3 239 4 483 6 450 27 980 26 255 27 061 9 894 18 129
Skulder och eget kapital 135 385 140 932 141 821 146 099 139 809 134 009 126 287 123 719 105 096 110 502
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 309 18 907 17 812 18 137 18 206 17 830 15 283 14 361 14 497 13 727
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 18 676 17 233 16 169 16 614 16 674 16 255 14 102 12 840 13 300 13 063
Nettoomsättningförändring 7,42% 6,15% -1,79% -0,38% 2,11% 16,67% 6,42% -0,94% 5,61% -%
Du Pont-modellen 12,48% 10,53% 9,74% 10,55% 10,49% 13,22% 10,92% 8,31% 10,22% 10,59%
Vinstmarginal 83,19% 78,49% 77,53% 84,97% 80,58% 99,33% 90,21% 71,58% 74,08% 85,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -33,37% 268,77% 277,17% 274,76% 214,24% 51,08% 5,06% -35,95% -63,34% -106,17%
Soliditet 33,85% 33,78% 33,57% 32,88% 26,39% 21,81% 14,56% 9,34% 12,20% 8,80%
Kassalikviditet 88,26% 1 662,64% 1 624,21% 1 211,62% 704,73% 132,55% 102,94% 80,92% 7,20% 19,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...