Visa allt om Vapengränd Livs AB
Visa allt om Vapengränd Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2007-08 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Nettoomsättning 0 5 836 26 497 28 475 24 218 -
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -301 528 607 -209 -
Resultat efter finansnetto -34 -357 433 478 -332 -
Årets resultat -34 -276 311 346 -244 -
Balansräkningar (tkr)
2007-08 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 1 653 2 045 2 417 -
Omsättningstillgångar 72 1 246 2 299 2 430 2 440 -
Tillgångar 72 1 246 3 952 4 475 4 857 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 100 139 139 84 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 1 308 1 948 2 055 -
Kortfristiga skulder 6 1 146 2 505 2 388 2 718 -
Skulder och eget kapital 72 1 246 3 952 4 475 4 857 -
Löner & utdelning (tkr)
2007-08
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
Löner till styrelse & VD 0 - 2 166 351 222 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 1 566 1 485 1 249 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 664 719 583 -
Utdelning till aktieägare 0 0 39 0 0 0
Omsättning 0 5 836 26 497 28 475 24 218 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 8 8 5 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 3 312 3 559 4 844 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 550 319 411 -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -301 932 1 007 53 0
Nettoomsättningförändring -100,00% -77,97% -6,95% 17,58% -% -%
Du Pont-modellen -% -24,16% 13,36% 13,59% -4,22% -%
Vinstmarginal -% -5,16% 1,99% 2,14% -0,85% -%
Bruttovinstmarginal -% 17,24% 15,61% 16,19% 12,60% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 1,71% -0,78% 0,15% -1,15% -%
Soliditet 91,67% 8,03% 3,52% 3,11% 1,73% -%
Kassalikviditet 1 200,00% 108,73% 44,55% 47,95% 45,70% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2002 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...