Visa allt om HG Hem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 924 1 360 43 8 9 1 292 1 361 181 1 473
Övrig omsättning 7 2 290 - 1 324 1 302 1 285 - - 1 066 -
Rörelseresultat (EBIT) -142 2 446 286 124 190 274 107 327 62 161
Resultat efter finansnetto -142 2 447 288 127 190 262 86 297 45 142
Årets resultat 1 1 475 175 89 125 171 48 165 22 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 1 275 1 182 1 222 1 262 1 253 1 286 1 158 1 072
Omsättningstillgångar 1 931 3 494 179 152 121 197 210 214 210 159
Tillgångar 1 931 3 497 1 453 1 334 1 343 1 459 1 463 1 500 1 368 1 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 127 2 227 952 917 929 804 632 605 440 418
Obeskattade reserver 768 912 358 295 289 271 243 224 157 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 13 5 12 230 367 439 387 321
Kortfristiga skulder 36 358 130 117 112 154 220 233 385 347
Skulder och eget kapital 1 931 3 497 1 453 1 334 1 343 1 459 1 463 1 500 1 368 1 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 240 110 185 175 220 150 220 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 100 100
Löner till övriga anställda 100 65 0 238 42 0 65 0 13 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 10 6 25 111 72 55 90 49 71 72
Utdelning till aktieägare 160 315 200 140 0 0 0 20 0 0
Omsättning 7 3 214 1 360 1 367 1 310 1 294 1 292 1 361 1 247 1 473
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 924 680 22 8 9 646 1 361 91 737
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 71 133 230 301 230 188 200 152 166
Rörelseresultat, EBITDA -142 2 456 325 164 230 314 140 359 89 188
Nettoomsättningförändring -100,00% -32,06% 3 062,79% 437,50% -11,11% -99,30% -5,07% 651,93% -87,71% -%
Du Pont-modellen -% 69,95% 19,82% 9,45% 14,15% 18,78% 7,31% 21,87% 4,53% 13,08%
Vinstmarginal -% 264,72% 21,18% 293,02% 2 375,00% 3 044,44% 8,28% 24,10% 34,25% 10,93%
Bruttovinstmarginal -% 99,68% 100,00% 9,30% 37,50% 33,33% 99,69% 93,39% 65,75% 92,46%
Rörelsekapital/omsättning -% 339,39% 3,60% 81,40% 112,50% 477,78% -0,77% -1,40% -96,69% -12,76%
Soliditet 89,39% 84,03% 84,74% 85,04% 85,03% 68,80% 55,44% 51,09% 40,43% 42,44%
Kassalikviditet 5 363,89% 975,98% 137,69% 129,91% 88,39% 120,78% 88,18% 85,84% 52,47% 43,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...