Visa allt om HG Hem Aktiebolag
Visa allt om HG Hem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 924 1 360 43 8 9 1 292 1 361 181
Övrig omsättning - 7 2 290 - 1 324 1 302 1 285 - - 1 066
Rörelseresultat (EBIT) -139 -142 2 446 286 124 190 274 107 327 62
Resultat efter finansnetto -139 -142 2 447 288 127 190 262 86 297 45
Årets resultat 0 1 1 475 175 89 125 171 48 165 22
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 1 275 1 182 1 222 1 262 1 253 1 286 1 158
Omsättningstillgångar 1 645 1 931 3 494 179 152 121 197 210 214 210
Tillgångar 1 645 1 931 3 497 1 453 1 334 1 343 1 459 1 463 1 500 1 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 967 1 127 2 227 952 917 929 804 632 605 440
Obeskattade reserver 628 768 912 358 295 289 271 243 224 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 5 12 230 367 439 387
Kortfristiga skulder 49 36 358 130 117 112 154 220 233 385
Skulder och eget kapital 1 645 1 931 3 497 1 453 1 334 1 343 1 459 1 463 1 500 1 368
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 240 110 185 175 220 150 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 100
Löner till övriga anställda - 100 65 0 238 42 0 65 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 10 6 25 111 72 55 90 49 71
Utdelning till aktieägare 163 160 315 200 140 0 0 0 20 0
Omsättning 0 7 3 214 1 360 1 367 1 310 1 294 1 292 1 361 1 247
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 924 680 22 8 9 646 1 361 91
Personalkostnader per anställd (tkr) 116 110 71 133 230 301 230 188 200 152
Rörelseresultat, EBITDA -139 -142 2 456 325 164 230 314 140 359 89
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -32,06% 3 062,79% 437,50% -11,11% -99,30% -5,07% 651,93% -%
Du Pont-modellen -% -% 69,95% 19,82% 9,45% 14,15% 18,78% 7,31% 21,87% 4,53%
Vinstmarginal -% -% 264,72% 21,18% 293,02% 2 375,00% 3 044,44% 8,28% 24,10% 34,25%
Bruttovinstmarginal -% -% 99,68% 100,00% 9,30% 37,50% 33,33% 99,69% 93,39% 65,75%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 339,39% 3,60% 81,40% 112,50% 477,78% -0,77% -1,40% -96,69%
Soliditet 88,56% 89,39% 84,03% 84,74% 85,04% 85,03% 68,80% 55,44% 51,09% 40,43%
Kassalikviditet 3 357,14% 5 363,89% 975,98% 137,69% 129,91% 88,39% 120,78% 88,18% 85,84% 52,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...