Visa allt om Flamholc medical AB
Visa allt om Flamholc medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 503 618 414 417 384 379 390 427 400 414
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 384 565 365 371 328 320 312 355 288 342
Resultat efter finansnetto 591 734 491 514 422 436 484 402 374 385
Årets resultat 435 547 355 392 264 338 371 344 208 160
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 6 11 16
Omsättningstillgångar 3 779 3 487 2 970 2 740 2 476 2 305 2 128 1 880 1 749 1 544
Tillgångar 3 779 3 487 2 970 2 740 2 476 2 305 2 131 1 886 1 760 1 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 946 2 671 2 280 2 081 1 840 1 719 1 508 1 264 1 040 924
Obeskattade reserver 620 580 580 548 531 480 506 506 584 522
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 213 236 110 111 105 106 116 115 136 113
Skulder och eget kapital 3 779 3 487 2 970 2 740 2 476 2 305 2 131 1 886 1 760 1 559
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 128 127 120 92
Omsättning 503 618 414 417 384 379 390 427 400 414
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 384 565 365 371 328 323 315 360 293 347
Nettoomsättningförändring -18,61% 49,28% -0,72% 8,59% 1,32% -2,82% -8,67% 6,75% -3,38% -%
Du Pont-modellen 15,64% 23,89% 16,53% 18,76% 18,17% 18,92% 22,71% 22,69% 23,69% 33,74%
Vinstmarginal 117,50% 134,79% 118,60% 123,26% 117,19% 115,04% 124,10% 100,23% 104,25% 127,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 708,95% 526,05% 690,82% 630,46% 617,45% 580,21% 515,90% 413,35% 403,25% 345,65%
Soliditet 90,75% 89,57% 92,00% 91,55% 90,12% 89,92% 88,26% 86,79% 82,98% 83,38%
Kassalikviditet 1 774,18% 1 477,54% 2 700,00% 2 468,47% 2 358,10% 2 174,53% 1 834,48% 1 634,78% 1 286,03% 1 366,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...