Visa allt om Flamholc medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 618 414 417 384 379 390 427 400 414 334
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 565 365 371 328 320 312 355 288 342 276
Resultat efter finansnetto 734 491 514 422 436 484 402 374 385 335
Årets resultat 547 355 392 264 338 371 344 208 160 180
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 11 16 5
Omsättningstillgångar 3 487 2 970 2 740 2 476 2 305 2 128 1 880 1 749 1 544 1 395
Tillgångar 3 487 2 970 2 740 2 476 2 305 2 131 1 886 1 760 1 559 1 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 671 2 280 2 081 1 840 1 719 1 508 1 264 1 040 924 853
Obeskattade reserver 580 580 548 531 480 506 506 584 522 417
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 236 110 111 105 106 116 115 136 113 130
Skulder och eget kapital 3 487 2 970 2 740 2 476 2 305 2 131 1 886 1 760 1 559 1 400
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 618 414 417 384 379 390 427 400 414 334
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 565 365 371 328 323 315 360 293 347 281
Nettoomsättningförändring 49,28% -0,72% 8,59% 1,32% -2,82% -8,67% 6,75% -3,38% 23,95% -%
Du Pont-modellen 23,89% 16,53% 18,76% 18,17% 18,92% 22,71% 22,69% 23,69% 33,74% 23,86%
Vinstmarginal 134,79% 118,60% 123,26% 117,19% 115,04% 124,10% 100,23% 104,25% 127,05% 100,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 526,05% 690,82% 630,46% 617,45% 580,21% 515,90% 413,35% 403,25% 345,65% 378,74%
Soliditet 89,57% 92,00% 91,55% 90,12% 89,92% 88,26% 86,79% 82,98% 83,38% 82,37%
Kassalikviditet 1 477,54% 2 700,00% 2 468,47% 2 358,10% 2 174,53% 1 834,48% 1 634,78% 1 286,03% 1 366,37% 1 073,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...