Visa allt om Eken & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 406 741 817 341 576 521 341 326 497 594
Övrig omsättning 50 - - - - - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 164 224 91 283 151 38 -17 -90 -41
Resultat efter finansnetto 54 160 203 65 267 151 32 -28 -105 -44
Årets resultat 41 91 32 46 142 124 32 -28 -77 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 160 811 813 1 026 1 029 18 158 226 314 281
Omsättningstillgångar 269 355 504 266 160 543 252 265 152 193
Tillgångar 1 430 1 165 1 317 1 292 1 189 562 410 492 466 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 719 678 587 555 509 267 162 130 158 235
Obeskattade reserver 210 210 170 70 70 0 0 0 0 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 501 277 560 668 611 294 249 362 308 211
Skulder och eget kapital 1 430 1 165 1 317 1 292 1 189 562 410 492 466 474
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 60 190 90 0 50 0 0 0 130 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 50 82 48 17 16 0 0 9 83 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 18 0 0 0
Omsättning 456 741 817 341 576 521 341 330 497 594
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 406 741 817 341 576 521 341 326 497 297
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 283 152 33 105 33 28 33 212 210
Rörelseresultat, EBITDA 93 166 429 94 286 159 120 71 -1 -12
Nettoomsättningförändring -45,21% -9,30% 139,59% -40,80% 10,56% 52,79% 4,60% -34,41% -16,33% -%
Du Pont-modellen 4,13% 14,08% 17,01% 7,04% 23,80% 26,87% 9,27% -3,46% -19,31% -8,65%
Vinstmarginal 14,53% 22,13% 27,42% 26,69% 49,13% 28,98% 11,14% -5,21% -18,11% -6,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -57,14% 10,53% -6,85% -117,89% -78,30% 47,79% 0,88% -29,75% -31,39% -3,03%
Soliditet 61,73% 72,26% 54,64% 46,95% 47,15% 47,51% 39,51% 26,42% 33,91% 53,83%
Kassalikviditet 53,69% 128,16% 90,00% 39,82% 26,19% 184,69% 101,20% 73,20% 49,35% 91,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...