Visa allt om Slutplattan GAVMO 100186 AB
Visa allt om Slutplattan GAVMO 100186 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 536 406 741 817 341 576 521 341 326 497
Övrig omsättning - 50 - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 153 59 164 224 91 283 151 38 -17 -90
Resultat efter finansnetto -570 54 160 203 65 267 151 32 -28 -105
Årets resultat -440 41 91 32 46 142 124 32 -28 -77
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 160 811 813 1 026 1 029 18 158 226 314
Omsättningstillgångar 407 269 355 504 266 160 543 252 265 152
Tillgångar 407 1 430 1 165 1 317 1 292 1 189 562 410 492 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 719 678 587 555 509 267 162 130 158
Obeskattade reserver 0 210 210 170 70 70 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 128 501 277 560 668 611 294 249 362 308
Skulder och eget kapital 407 1 430 1 165 1 317 1 292 1 189 562 410 492 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 60 190 90 0 50 0 0 0 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 50 82 48 17 16 0 0 9 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 18 0 0
Omsättning 536 456 741 817 341 576 521 341 330 497
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 536 406 741 817 341 576 521 341 326 497
Personalkostnader per anställd (tkr) 155 110 283 152 33 105 33 28 33 212
Rörelseresultat, EBITDA 153 93 166 429 94 286 159 120 71 -1
Nettoomsättningförändring 32,02% -45,21% -9,30% 139,59% -40,80% 10,56% 52,79% 4,60% -34,41% -%
Du Pont-modellen 37,59% 4,13% 14,08% 17,01% 7,04% 23,80% 26,87% 9,27% -3,46% -19,31%
Vinstmarginal 28,54% 14,53% 22,13% 27,42% 26,69% 49,13% 28,98% 11,14% -5,21% -18,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,05% -57,14% 10,53% -6,85% -117,89% -78,30% 47,79% 0,88% -29,75% -31,39%
Soliditet 68,55% 61,73% 72,26% 54,64% 46,95% 47,15% 47,51% 39,51% 26,42% 33,91%
Kassalikviditet 317,97% 53,69% 128,16% 90,00% 39,82% 26,19% 184,69% 101,20% 73,20% 49,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...