Visa allt om Xtreme Insight AB
Visa allt om Xtreme Insight AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 889 13 237 12 744 13 641 12 393 11 177 9 903 9 305 5 823 3 831
Övrig omsättning - 2 33 - 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 171 808 1 520 1 365 684 308 884 380 -122
Resultat efter finansnetto 228 156 803 1 497 1 320 639 296 873 383 -127
Årets resultat 108 83 847 578 555 339 194 592 249 -100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 255 328 424 201 220 230 350 157 228 219
Omsättningstillgångar 4 130 4 208 3 792 4 484 4 022 3 463 3 016 2 642 1 814 696
Tillgångar 4 385 4 536 4 216 4 684 4 242 3 693 3 367 2 799 2 043 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 693 2 139 2 456 1 609 1 364 952 733 839 478 229
Obeskattade reserver 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 220 272 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 692 2 397 1 760 2 735 2 878 2 520 2 362 1 960 1 565 687
Skulder och eget kapital 4 385 4 536 4 216 4 684 4 242 3 693 3 367 2 799 2 043 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 1 415 1 177 914 498 679 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 751 3 839 3 736 2 873 1 377 1 546 1 544 2 436 1 075 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 359 1 583 1 356 1 027 1 011 939 741 894 641 353
Utdelning till aktieägare 900 0 400 0 333 144 120 300 230 0
Omsättning 12 889 13 239 12 777 13 641 12 420 11 177 9 903 9 305 5 823 3 831
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 7 8 8 9 10 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 611 1 655 1 593 1 949 1 549 1 397 1 100 931 971 958
Personalkostnader per anställd (tkr) 654 713 657 579 493 472 370 397 410 356
Rörelseresultat, EBITDA 357 267 885 1 567 1 394 804 470 1 052 520 19
Nettoomsättningförändring -2,63% 3,87% -6,58% 10,07% 10,88% 12,86% 6,43% 59,80% 52,00% -%
Du Pont-modellen 6,55% 3,77% 19,17% 32,45% 32,18% 18,52% 9,18% 31,83% 18,70% -13,32%
Vinstmarginal 2,23% 1,29% 6,34% 11,14% 11,01% 6,12% 3,12% 9,58% 6,56% -3,18%
Bruttovinstmarginal 61,01% 100,00% 100,00% 56,96% 60,28% 55,86% 56,65% 74,81% 79,05% 77,24%
Rörelsekapital/omsättning 11,16% 13,68% 15,94% 12,82% 9,23% 8,44% 6,60% 7,33% 4,28% 0,23%
Soliditet 38,61% 47,16% 58,25% 39,70% 32,15% 25,78% 21,77% 29,97% 23,40% 25,00%
Kassalikviditet 153,42% 175,55% 215,45% 163,95% 139,75% 137,42% 127,69% 134,80% 115,91% 101,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...