Visa allt om Etikadmin A-Z AB
Visa allt om Etikadmin A-Z AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 34 838 247 0 0 0 6 0 9
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -49 -22 -19 -6 -7 -9 -1 -20 -15
Resultat efter finansnetto -10 -49 -24 -19 -6 -7 -9 -1 -20 -15
Årets resultat -10 -49 -24 -19 -6 -7 -9 -1 -20 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 1 61 51 2 8 3 13 13 33
Tillgångar 7 1 61 51 2 8 3 13 13 33
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 -5 -47 -24 -5 1 -4 5 6 26
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 7 109 75 7 7 7 8 7 7
Skulder och eget kapital 7 1 61 51 2 8 3 13 13 33
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 10 169 25 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 37 4 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 34 838 247 0 0 0 6 0 9
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 34 838 247 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 13 206 29 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -49 -22 -19 -6 -7 -9 -1 -20 -10
Nettoomsättningförändring -100,00% -95,94% 239,27% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -4 900,00% -36,07% -37,25% -% -% -% -7,69% -% -45,45%
Vinstmarginal -% -144,12% -2,63% -7,69% -% -% -% -16,67% -% -166,67%
Bruttovinstmarginal -% 73,53% 82,34% 86,64% -% -% -% 100,00% -% 33,33%
Rörelsekapital/omsättning -% -17,65% -5,73% -9,72% -% -% -% 83,33% -% 288,89%
Soliditet 0,00% -500,00% -77,05% -47,06% -250,00% 12,50% -133,33% 38,46% 46,15% 78,79%
Kassalikviditet 100,00% 14,29% 48,62% 33,33% 28,57% 114,29% 42,86% 162,50% 185,71% 471,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...