Visa allt om Peje's VA-Teknik AB
Visa allt om Peje's VA-Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 118 1 244 3 776 5 756 5 939 4 749 4 455 5 828 5 451 4 555
Övrig omsättning - - - - - - - - - 42
Rörelseresultat (EBIT) -194 -33 -10 17 605 350 130 391 278 331
Resultat efter finansnetto -198 -35 -14 24 601 348 130 392 279 331
Årets resultat -198 -35 13 50 478 259 100 279 213 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 25 67 95 114
Omsättningstillgångar 41 124 534 1 172 1 643 1 363 1 016 1 197 1 200 1 555
Tillgångar 41 124 534 1 172 1 643 1 363 1 042 1 264 1 294 1 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -95 103 288 556 714 426 357 622 433 310
Obeskattade reserver 0 0 0 32 84 141 146 159 160 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 22 246 584 844 796 538 483 702 1 181
Skulder och eget kapital 41 124 534 1 172 1 643 1 363 1 042 1 264 1 294 1 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 606 604 594 564 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 152 609 1 084 792 111 110 109 108 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 73 275 438 354 336 323 321 297 263
Utdelning till aktieägare 0 0 150 281 208 190 190 365 90 90
Omsättning 118 1 244 3 776 5 756 5 939 4 749 4 455 5 828 5 451 4 597
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 118 1 244 1 259 1 919 1 980 1 583 1 485 1 943 1 817 1 518
Personalkostnader per anställd (tkr) 96 232 320 534 412 360 364 356 331 314
Rörelseresultat, EBITDA -194 -33 -10 17 605 354 171 419 304 356
Nettoomsättningförändring -90,51% -67,06% -34,40% -3,08% 25,06% 6,60% -23,56% 6,92% 19,67% -%
Du Pont-modellen -473,17% -25,00% -1,69% 2,56% 37,25% 25,90% 12,57% 31,17% 21,72% 19,89%
Vinstmarginal -164,41% -2,49% -0,24% 0,52% 10,30% 7,43% 2,94% 6,76% 5,16% 7,29%
Bruttovinstmarginal 89,83% 47,91% 51,93% 45,40% 46,24% 48,41% 49,38% 43,63% 35,63% 40,53%
Rörelsekapital/omsättning -80,51% 8,20% 7,63% 10,22% 13,45% 11,94% 10,73% 12,25% 9,14% 8,21%
Soliditet -231,71% 83,06% 53,93% 49,45% 47,23% 38,88% 44,59% 58,27% 42,36% 26,30%
Kassalikviditet 30,15% 563,64% 217,07% 200,68% 194,67% 171,23% 188,85% 247,83% 170,94% 141,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...