Visa allt om Optidesign AB
Visa allt om Optidesign AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 309 477 401 349 688 1 129 599 319
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -76 155 344 357 307 -377 -96 -107 62
Resultat efter finansnetto 0 4 168 422 545 499 4 542 92 -107 -6 233
Årets resultat 0 4 168 422 545 499 4 542 92 -76 -6 157
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 146 4 258 4 375 4 870 6 181 6 181 6 184 187 194 1 301
Omsättningstillgångar 2 639 2 646 2 678 2 301 605 176 310 670 448 780
Tillgångar 6 785 6 904 7 054 7 171 6 786 6 357 6 494 858 642 2 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 331 1 331 1 327 1 158 737 692 4 792 250 159 1 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 459 5 578 5 656 5 900 6 000 5 600 1 500 300 300 540
Kortfristiga skulder -5 -6 70 112 50 66 201 308 184 175
Skulder och eget kapital 6 785 6 904 7 054 7 171 6 786 6 357 6 494 858 642 2 081
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 603 440 300 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 209 158 97 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 4 600 0 0 0
Omsättning 0 0 309 477 401 349 688 1 129 599 319
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 155 239 201 349 229 376 200 160
Personalkostnader per anställd (tkr) - 10 12 12 12 6 275 202 137 7
Rörelseresultat, EBITDA -21 -76 155 344 357 310 -373 -89 -100 74
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -35,22% 18,95% 14,90% -49,27% -39,06% 88,48% 87,77% -%
Du Pont-modellen -% -% 3,22% 5,88% 8,03% 7,88% 69,94% 12,35% -12,93% 63,05%
Vinstmarginal -% -% 73,46% 88,47% 135,91% 143,55% 660,17% 9,39% -13,86% 411,29%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 844,01% 458,91% 138,40% 31,52% 15,84% 32,06% 44,07% 189,66%
Soliditet 19,62% 19,28% 18,81% 16,15% 10,86% 10,89% 73,79% 29,14% 24,77% 65,22%
Kassalikviditet -% -% 3 825,71% 2 054,46% 1 210,00% 266,67% 154,23% 217,53% 243,48% 445,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...