Visa allt om Tengtools AB
Visa allt om Tengtools AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2006-03
Nettoomsättning 8 120 6 610 5 845 4 968 5 906 5 900 3 996 5 549 7 635 6 268
Övrig omsättning 280 1 381 - - 277 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 385 1 685 818 -2 076 -8 726 -4 236 -5 740 -4 142 -1 983 -3 258
Resultat efter finansnetto -6 375 1 651 778 -2 061 -8 653 -4 217 -5 835 -3 538 -2 950 -3 875
Årets resultat 12 1 607 469 159 3 428 1 637 3 253 -4 232 -2 370
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2006-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 697 11 566 20 435 31 364 38 173 55 911
Omsättningstillgångar 8 756 5 814 3 876 4 922 7 514 6 077 3 649 3 062 12 921 5 794
Tillgångar 8 756 5 814 3 876 4 922 10 211 17 643 24 084 34 426 51 094 61 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 434 1 422 1 421 1 415 1 414 1 410 1 409 1 408 1 395 1 347
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 697 11 566 20 435 28 492 36 548 36 739
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 279 1 279 0 0 0 0 13 119 23 567
Kortfristiga skulder 7 322 4 392 1 176 2 228 6 100 4 667 2 240 4 526 32 52
Skulder och eget kapital 8 756 5 814 3 876 4 922 10 211 17 643 24 084 34 426 51 094 61 705
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2006-03
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 400 7 991 5 845 4 968 6 183 5 900 3 996 5 549 7 635 6 268
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 385 1 685 818 621 143 -3 093 3 129 4 727 6 886 5 543
Nettoomsättningförändring 22,84% 13,09% 17,65% -15,88% 0,10% 47,65% -27,99% -27,32% -% -%
Du Pont-modellen -72,50% 29,00% 21,34% -41,87% -84,74% -23,90% -23,83% -9,60% -3,59% -4,85%
Vinstmarginal -78,18% 25,51% 14,15% -41,49% -146,51% -71,47% -143,62% -59,54% -23,99% -47,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,66% 21,51% 46,19% 54,23% 23,94% 23,90% 35,26% -26,38% 168,81% 91,61%
Soliditet 16,38% 24,46% 36,66% 28,75% 33,31% 56,31% 68,38% 63,68% 54,23% 45,05%
Kassalikviditet 119,58% 132,38% 329,59% 220,92% 123,18% 130,21% 162,90% 67,65% 40 378,12% 11 142,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...