Visa allt om Bo Nordlander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 386 - 42 766 3 884 7 183 2 239 528 249 2 689
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -148 - -50 -12 -95 -763 -244 -209 -85 263
Resultat efter finansnetto -10 - -40 1 0 -613 -184 -143 -34 315
Årets resultat -10 - -40 1 -1 -443 59 49 -34 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 0 60 60 75 94 113 132
Omsättningstillgångar 5 611 - 404 367 640 4 375 998 1 287 1 426 1 578
Tillgångar 5 611 - 404 367 700 4 435 1 073 1 382 1 539 1 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 - 284 325 323 424 867 908 859 993
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 168 443 660 660
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 327 - 119 43 376 4 011 38 30 20 57
Skulder och eget kapital 5 611 - 404 367 700 4 435 1 073 1 382 1 539 1 710
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 100 100 0 100
Omsättning 386 - 42 766 3 884 7 183 2 239 528 249 2 689
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -148 - -50 -12 -95 -763 -225 -190 -66 282
Nettoomsättningförändring -% -% -94,52% -80,28% -45,93% 220,81% 324,05% 112,05% -90,74% -%
Du Pont-modellen -0,18% -% -9,65% 0,27% 0,14% -13,75% -16,96% -10,20% -2,08% 19,47%
Vinstmarginal -2,59% -% -92,86% 0,13% 0,03% -8,49% -8,13% -26,70% -12,85% 12,38%
Bruttovinstmarginal 7,51% -% 100,00% 100,00% -2,45% -10,41% -2,77% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,58% -% 678,57% 42,30% 6,80% 5,07% 42,88% 238,07% 564,66% 56,56%
Soliditet 5,08% -% 70,30% 88,56% 46,14% 9,56% 92,34% 88,78% 86,69% 85,86%
Kassalikviditet 105,33% -% 41,18% 90,70% 22,07% 24,03% 450,00% 873,33% 780,00% 370,18%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...