Visa allt om Mastermark SE AB
Visa allt om Mastermark SE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 39 335 874
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -18 -18 -20 -15 -14 -35 -75 -449 -430
Resultat efter finansnetto -19 -18 -18 -20 -15 -14 -35 -75 -461 -441
Årets resultat -19 -18 -18 -20 -15 -14 -35 -75 -461 -441
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13
Omsättningstillgångar 120 120 120 120 120 124 132 138 131 300
Tillgångar 120 120 120 120 120 124 132 138 159 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 20 20 20 20 24 32 38 59 213
Skulder och eget kapital 120 120 120 120 120 124 132 138 159 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 3 229 319
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 64 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 39 335 874
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 335 874
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 379 464
Rörelseresultat, EBITDA -19 -18 -18 -20 -15 -14 -35 -75 -444 -419
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -88,36% -61,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -54,35% -282,39% -137,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -192,31% -134,03% -49,20%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 84,62% 62,99% 45,31%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 256,41% 21,49% 9,95%
Soliditet 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 80,65% 75,76% 72,46% 62,89% 31,95%
Kassalikviditet 600,00% 600,00% 600,00% 600,00% 600,00% 516,67% 412,50% 363,16% 222,03% 140,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...