Visa allt om ProCivitas Privata Gymnasium AB
Visa allt om ProCivitas Privata Gymnasium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 34 094 33 783 32 067 27 784 23 254
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 2 991 4 281 521 3 920 1 100
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 2 969 4 451 782 3 877 1 067
Årets resultat 0 0 0 0 0 1 414 2 756 220 2 009 896
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 549 3 141 2 716 1 365 801
Omsättningstillgångar 45 917 45 917 45 917 45 917 1 534 6 771 14 702 12 868 10 385 6 951
Tillgångar 45 917 45 917 45 917 45 917 1 534 9 320 17 843 15 585 11 750 7 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 917 45 917 45 917 45 917 1 534 1 534 2 978 1 696 2 129 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 676 1 807 1 160 1 000 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 110 13 058 12 729 8 620 7 632
Skulder och eget kapital 45 917 45 917 45 917 45 917 1 534 9 320 17 843 15 585 11 750 7 752
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 1 446 1 183 0 0 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 8 846 8 643 9 258 6 591 5 704
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 3 651 3 414 3 209 2 397 2 396
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 34 094 33 783 32 067 27 784 23 254
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 28 30 25 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 218 1 126 1 283 1 263 1 011
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 522 463 515 406 373
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 4 162 5 410 1 419 4 342 1 461
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 0,92% 5,35% 15,42% 19,48% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 32,11% 26,18% 6,42% 33,36% 14,19%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 8,78% 13,83% 3,12% 14,11% 4,73%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 4,87% 4,87% 0,43% 6,35% -2,93%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,62% 24,15% 16,24% 24,25% 1,55%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 132,50% 112,59% 101,09% 120,48% 91,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...