Visa allt om Kompetensnätverket-Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 13 6 1 089 2 070 1 863
Övrig omsättning - - - - - - - 14 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -5 -1 -7 -10 -10 -23 -35 31 90
Resultat efter finansnetto -2 -5 -1 -7 -10 -10 -23 -35 31 90
Årets resultat -2 -5 -1 -7 -10 -10 -23 -35 25 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 9 12 0
Omsättningstillgångar 94 97 103 104 112 126 177 176 545 455
Tillgångar 94 97 103 104 112 126 183 185 557 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 94 99 100 107 117 127 150 252 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 24 3
Kortfristiga skulder 3 3 4 4 5 8 55 34 280 226
Skulder och eget kapital 94 97 103 104 112 126 183 185 557 455
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 4 90 143 72
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 555 1 118 981
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 221 413 327
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Omsättning 0 0 0 0 2 13 6 1 103 2 071 1 863
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 272 345 311
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 224 280 235
Rörelseresultat, EBITDA -2 -5 -1 -7 -10 -10 -20 -32 34 93
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -84,62% 116,67% -99,45% -47,39% 11,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -8,93% -7,94% -12,57% -18,92% 5,57% 19,78%
Vinstmarginal -% -% -% -% -500,00% -76,92% -383,33% -3,21% 1,50% 4,83%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 5 350,00% 907,69% 2 033,33% 13,04% 12,80% 12,29%
Soliditet 97,87% 96,91% 96,12% 96,15% 95,54% 92,86% 69,40% 81,08% 45,24% 49,79%
Kassalikviditet 3 133,33% 3 233,33% 2 575,00% 2 600,00% 2 240,00% 1 575,00% 321,82% 517,65% 194,64% 201,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...