Visa allt om International Command and Control Visual Interactive Language, IC2VIL AB
Visa allt om International Command and Control Visual Interactive Language, IC2VIL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 51 50 0 0 0 0 5 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Resultat efter finansnetto 30 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Årets resultat 27 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 131 119 144 64 66 73 79 81 98 108
Tillgångar 271 229 144 64 66 73 79 81 98 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 91 59 60 54 58 64 66 83 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 110 80 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 28 5 4 12 15 15 15 15 10
Skulder och eget kapital 271 229 144 64 66 73 79 81 98 108
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 50 0 0 0 0 5 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 30 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Nettoomsättningförändring 2,00% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 11,07% 13,97% -% -% -% -% -2,53% -% -% -%
Vinstmarginal 58,82% 64,00% -% -% -% -% -40,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 172,55% 182,00% -% -% -% -% 1 280,00% -% -% -%
Soliditet 43,54% 39,74% 40,97% 93,75% 81,82% 79,45% 81,01% 81,48% 84,69% 90,74%
Kassalikviditet 304,65% 425,00% 2 880,00% 1 600,00% 550,00% 486,67% 526,67% 540,00% 653,33% 1 080,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...