Visa allt om International Command and Control Visual Interactive Language, IC2VIL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning - 50 0 0 0 0 5 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Resultat efter finansnetto - 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Årets resultat - 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - 119 144 64 66 73 79 81 98 108
Tillgångar - 229 144 64 66 73 79 81 98 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 91 59 60 54 58 64 66 83 98
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 110 80 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 28 5 4 12 15 15 15 15 10
Skulder och eget kapital - 229 144 64 66 73 79 81 98 108
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 50 0 0 0 0 5 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 32 -1 -4 -5 -6 -2 -17 -15 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 13,97% -% -% -% -% -2,53% -% -% -%
Vinstmarginal -% 64,00% -% -% -% -% -40,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 182,00% -% -% -% -% 1 280,00% -% -% -%
Soliditet -% 39,74% 40,97% 93,75% 81,82% 79,45% 81,01% 81,48% 84,69% 90,74%
Kassalikviditet -% 425,00% 2 880,00% 1 600,00% 550,00% 486,67% 526,67% 540,00% 653,33% 1 080,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...