Visa allt om Acendit Data AB
Visa allt om Acendit Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 045 2 681 2 640 3 504 2 841 2 985 2 586 2 444 2 689 3 095
Övrig omsättning - - - - 1 68 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -930 171 -34 634 262 521 394 396 559 912
Resultat efter finansnetto -1 364 188 -10 660 282 524 403 476 617 927
Årets resultat -848 195 80 443 351 351 304 314 317 490
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 617 617 604 604 604 642 173 216 232
Omsättningstillgångar 246 1 935 1 853 2 370 2 239 2 423 2 154 2 647 2 451 2 181
Tillgångar 423 2 551 2 469 2 974 2 842 3 027 2 796 2 820 2 667 2 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 1 487 1 459 1 755 1 654 1 618 1 537 1 471 1 394 1 307
Obeskattade reserver 0 516 585 704 656 864 826 850 823 660
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 285 549 425 515 532 545 433 500 450 446
Skulder och eget kapital 423 2 551 2 469 2 974 2 842 3 027 2 796 2 820 2 667 2 413
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 600 600 688 686 684
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 905 1 264 1 284 1 391 1 165 466 317 222 206 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 418 472 601 650 598 568 538 617 583 528
Utdelning till aktieägare 0 500 168 376 342 314 270 238 237 230
Omsättning 1 045 2 681 2 640 3 504 2 842 3 053 2 606 2 444 2 689 3 095
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 261 670 528 701 568 746 862 815 896 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 488 447 480 426 503 574 568 563 570
Rörelseresultat, EBITDA -930 171 -34 634 262 526 436 438 601 958
Nettoomsättningförändring -61,02% 1,55% -24,66% 23,34% -4,82% 15,43% 5,81% -9,11% -13,12% -%
Du Pont-modellen -218,20% 7,41% -0,41% 22,19% 9,92% 17,34% 14,41% 16,95% 23,17% 38,46%
Vinstmarginal -88,33% 7,05% -0,38% 18,84% 9,93% 17,59% 15,58% 19,56% 22,98% 29,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,73% 51,70% 54,09% 52,94% 60,08% 62,91% 66,55% 87,85% 74,41% 56,06%
Soliditet 32,62% 74,07% 77,57% 76,46% 75,21% 74,49% 76,74% 73,87% 74,49% 73,86%
Kassalikviditet 86,32% 352,46% 436,00% 460,19% 420,86% 444,59% 497,46% 529,40% 544,67% 489,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...