Visa allt om Sw. Wood Export AB
Visa allt om Sw. Wood Export AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 2 206 12 458 19 799 24 836 23 044 16 000 21 170 22 849 28 269
Övrig omsättning - 20 64 222 645 810 315 235 420 83
Rörelseresultat (EBIT) -71 113 -39 353 -616 -64 181 -132 83 279
Resultat efter finansnetto -79 110 -46 344 -638 -70 140 -126 85 272
Årets resultat -79 110 -46 344 -658 -117 103 -119 34 235
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 414 432 450 479 525 568 726 855 895 961
Omsättningstillgångar 54 86 398 1 716 3 126 5 218 4 600 360 538 162
Tillgångar 468 518 848 2 195 3 650 5 785 5 326 1 215 1 433 1 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 428 318 364 20 678 795 796 915 881
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 24 0 8 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 73 0 163 72 161
Kortfristiga skulder 120 90 530 1 831 3 631 5 034 4 507 255 438 73
Skulder och eget kapital 468 518 848 2 195 3 650 5 785 5 326 1 215 1 433 1 123
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 35 149 0 0 0 55 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 40 25 96 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 12 23 13 8 13 15 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
Omsättning 0 2 226 12 522 20 021 25 481 23 854 16 315 21 405 23 269 28 352
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 206 12 458 19 799 24 836 23 044 5 333 10 585 22 849 28 269
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 139 183 60 11 55 70 27
Rörelseresultat, EBITDA -53 131 -10 399 -573 92 310 -11 196 302
Nettoomsättningförändring -100,00% -82,29% -37,08% -20,28% 7,78% 44,02% -24,42% -7,35% -19,17% -%
Du Pont-modellen -% 22,01% -4,60% 16,08% -16,85% -1,11% 3,45% -10,37% 5,93% 24,93%
Vinstmarginal -% 5,17% -0,31% 1,78% -2,48% -0,28% 1,15% -0,60% 0,37% 0,99%
Bruttovinstmarginal -% 18,27% 4,50% 4,11% 1,00% 3,69% 1,38% 1,67% 1,28% 3,52%
Rörelsekapital/omsättning -% -0,18% -1,06% -0,58% -2,03% 0,80% 0,58% 0,50% 0,44% 0,31%
Soliditet 74,36% 82,63% 37,50% 16,58% 0,55% 11,72% 15,25% 65,51% 64,25% 78,96%
Kassalikviditet 3,33% 13,33% 57,36% 82,30% 27,24% 103,66% 102,06% 141,18% 122,83% 221,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...