Visa allt om Visual Truth AB
Visa allt om Visual Truth AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 059 4 341 1 459 1 721 1 553 2 018 1 709 2 266 1 128 1 558
Övrig omsättning 17 961 2 3 251 4 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 870 4 284 389 810 760 758 771 1 495 -80 -326
Resultat efter finansnetto 904 4 360 562 771 847 730 1 279 1 406 -404 -352
Årets resultat 633 2 817 429 384 573 599 976 808 -197 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 5 10 16 9 15
Omsättningstillgångar 9 854 9 628 6 729 6 421 5 959 5 717 5 589 4 802 3 992 4 950
Tillgångar 9 854 9 628 6 729 6 421 5 961 5 722 5 599 4 817 4 001 4 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 074 6 650 4 133 3 854 3 666 3 203 2 739 1 893 1 267 1 554
Obeskattade reserver 2 421 2 344 1 598 1 556 1 345 1 275 1 386 1 254 1 044 1 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 295 595 895 1 195
Kortfristiga skulder 360 633 998 1 011 951 1 244 1 178 1 075 795 882
Skulder och eget kapital 9 854 9 628 6 729 6 421 5 961 5 722 5 599 4 817 4 001 4 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 236 220 276 500 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 625 695 729 566 699 324 324 220 154 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 136 178 169 119 188 208 171 159 331 950
Utdelning till aktieägare 339 210 300 150 195 110 136 130 182 90
Omsättning 2 076 5 302 1 461 1 724 1 804 2 022 1 712 2 266 1 128 1 558
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 030 2 171 730 861 777 1 009 855 1 133 564 779
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 442 453 345 447 389 358 328 493 763
Rörelseresultat, EBITDA 870 4 284 389 812 762 763 776 1 500 -74 -320
Nettoomsättningförändring -52,57% 197,53% -15,22% 10,82% -23,04% 18,08% -24,58% 100,89% -27,60% -%
Du Pont-modellen 9,16% 45,28% 8,37% 13,50% 14,75% 14,10% 23,68% 34,19% 1,65% -3,71%
Vinstmarginal 43,86% 100,44% 38,59% 50,38% 56,60% 39,99% 77,59% 72,68% 5,85% -11,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 461,10% 207,21% 392,80% 314,35% 322,47% 221,66% 258,10% 164,47% 283,42% 261,10%
Soliditet 90,95% 88,06% 79,94% 77,88% 78,13% 72,40% 67,16% 58,04% 50,45% 50,64%
Kassalikviditet 2 737,22% 1 521,01% 674,25% 635,11% 626,60% 459,57% 474,45% 446,70% 502,14% 561,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...