Visa allt om Elautomatik i Bureå AB
Visa allt om Elautomatik i Bureå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 382 1 111 1 180 1 125 1 354 943 1 060 1 383 2 003 764
Övrig omsättning - - - - - - 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 245 50 91 44 120 17 8 17 236 68
Resultat efter finansnetto 268 48 89 44 120 17 6 26 233 65
Årets resultat 163 35 48 31 86 11 3 17 167 44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 45 64 83 101 22 4 8 12 16
Omsättningstillgångar 627 475 528 377 475 431 533 585 929 393
Tillgångar 655 521 592 460 576 453 537 593 941 409
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 276 340 292 361 375 364 361 434 267
Obeskattade reserver 87 24 24 0 0 0 2 2 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
Kortfristiga skulder 279 221 227 168 215 78 171 229 480 137
Skulder och eget kapital 655 521 592 460 576 453 537 593 941 409
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 312 156 298 308 331 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 291 390 310 0 124 74 102 39 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 182 182 209 180 149 105 120 152 136 79
Utdelning till aktieägare 0 150 100 0 100 100 0 0 90 0
Omsättning 1 382 1 111 1 180 1 125 1 354 943 1 090 1 383 2 003 764
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 382 1 111 1 180 1 125 1 354 472 1 060 1 383 2 003 764
Personalkostnader per anställd (tkr) 500 507 616 505 504 207 504 598 521 300
Rörelseresultat, EBITDA 262 69 110 63 130 22 12 21 240 72
Nettoomsättningförändring 24,39% -5,85% 4,89% -16,91% 43,58% -11,04% -23,36% -30,95% 162,17% -%
Du Pont-modellen 41,22% 9,60% 15,37% 9,57% 21,01% 3,75% 1,49% 4,55% 25,19% 16,63%
Vinstmarginal 19,54% 4,50% 7,71% 3,91% 8,94% 1,80% 0,75% 1,95% 11,83% 8,90%
Bruttovinstmarginal 71,42% 69,94% 77,37% 67,64% 62,85% 73,38% 68,40% 63,70% 52,67% 61,65%
Rörelsekapital/omsättning 25,18% 22,86% 25,51% 18,58% 19,20% 37,43% 34,15% 25,74% 22,42% 33,51%
Soliditet 54,48% 56,57% 60,59% 63,48% 62,67% 82,78% 68,06% 61,12% 46,27% 65,63%
Kassalikviditet 196,06% 175,11% 203,08% 175,60% 174,42% 433,33% 268,42% 217,90% 173,96% 127,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...