Visa allt om Vabene Kök & Bad AB
Visa allt om Vabene Kök & Bad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 53 178 136 125 1 200 1 364 762 1 802 354 122
Övrig omsättning - - - - 116 - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 7 -1 -194 -201 -141 -306 -591 -52 -346
Resultat efter finansnetto 1 6 -1 -195 -210 -142 -312 -603 -54 -348
Årets resultat 1 6 -1 -195 -210 -142 -312 -603 -54 -348
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 33 327 476 610 10 13
Omsättningstillgångar 193 186 180 417 331 163 104 110 246 192
Tillgångar 193 186 180 419 364 490 580 720 256 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 181 175 176 271 331 -927 -775 -673 -618
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 6 6 32 0 0
Kortfristiga skulder 11 5 5 243 93 153 1 501 1 463 928 824
Skulder och eget kapital 193 186 180 419 364 490 580 720 256 205
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 58 4 5 15 28 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 21 1 1 4 7 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 178 136 125 1 316 1 364 763 1 802 354 122
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 200 - - 1 802 354 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 110 - - 38 35 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 7 1 -163 -168 18 -151 -439 -48 -342
Nettoomsättningförändring -70,22% 30,88% 8,80% -89,58% -12,02% 79,00% -57,71% 409,04% 190,16% -%
Du Pont-modellen 0,52% 3,76% -0,56% -46,30% -55,22% -28,78% -52,76% -82,08% -20,31% -168,78%
Vinstmarginal 1,89% 3,93% -0,74% -155,20% -16,75% -10,34% -40,16% -32,80% -14,69% -283,61%
Bruttovinstmarginal 54,72% 38,76% 33,82% 0,00% 42,42% 36,07% 19,95% 24,92% 40,11% 28,69%
Rörelsekapital/omsättning 343,40% 101,69% 128,68% 139,20% 19,83% 0,73% -183,33% -75,08% -192,66% -518,03%
Soliditet 94,30% 97,31% 97,22% 42,00% 74,45% 67,55% -159,83% -107,64% -262,89% -301,46%
Kassalikviditet 1 754,55% 3 720,00% 3 600,00% 134,57% 355,91% 83,01% 4,46% 4,85% 22,20% 18,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...