Visa allt om Lundviken AB
Visa allt om Lundviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 47 0 159
Övrig omsättning - - - - - - - 63 - 2 744
Rörelseresultat (EBIT) -19 -23 -22 -23 -16 -30 -24 93 -29 2 293
Resultat efter finansnetto -17 70 -98 -44 5 287 -18 -4 132 -198 2 293
Årets resultat -17 70 -98 -22 5 306 -11 20 1 -200 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 183 1 197 1 197 1 197 1 197 1 397
Omsättningstillgångar 6 256 6 281 6 211 6 309 5 148 2 293 2 259 2 327 3 141 2 517
Tillgångar 6 256 6 281 6 211 6 309 6 331 3 490 3 456 3 524 4 338 3 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 249 6 266 6 196 6 294 6 316 1 010 1 020 1 001 1 000 1 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 15 15 15 15 2 480 2 436 2 524 3 338 2 914
Skulder och eget kapital 6 256 6 281 6 211 6 309 6 331 3 490 3 456 3 524 4 338 3 913
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 110 0 2 903
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -23 -22 -23 -16 -30 -24 93 -29 2 293
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 6,10% -% 58,60%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 457,45% -% 1 442,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -419,15% -% -249,69%
Soliditet 99,89% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 28,94% 29,51% 28,41% 23,05% 25,56%
Kassalikviditet 78 200,00% 41 873,33% 41 406,67% 42 060,00% 34 320,00% 92,46% 92,73% 92,19% 94,10% 86,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...