Visa allt om Lundviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 47 0 159 42
Övrig omsättning - - - - - - 63 - 2 744 -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -22 -23 -16 -30 -24 93 -29 2 293 -619
Resultat efter finansnetto 70 -98 -44 5 287 -18 -4 132 -198 2 293 -664
Årets resultat 70 -98 -22 5 306 -11 20 1 -200 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 183 1 197 1 197 1 197 1 197 1 397 2 165
Omsättningstillgångar 6 281 6 211 6 309 5 148 2 293 2 259 2 327 3 141 2 517 349
Tillgångar 6 281 6 211 6 309 6 331 3 490 3 456 3 524 4 338 3 913 2 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 266 6 196 6 294 6 316 1 010 1 020 1 001 1 000 1 000 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555
Kortfristiga skulder 15 15 15 15 2 480 2 436 2 524 3 338 2 914 601
Skulder och eget kapital 6 281 6 211 6 309 6 331 3 490 3 456 3 524 4 338 3 913 2 514
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 110 0 2 903 42
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 -22 -23 -16 -30 -24 93 -29 2 293 -373
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% 278,57% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 6,10% -% 58,60% -24,07%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 457,45% -% 1 442,14% -1 440,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -419,15% -% -249,69% -600,00%
Soliditet 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 28,94% 29,51% 28,41% 23,05% 25,56% 50,05%
Kassalikviditet 41 873,33% 41 406,67% 42 060,00% 34 320,00% 92,46% 92,73% 92,19% 94,10% 86,38% 58,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...