Visa allt om Combimix AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 263 702 235 184 202 520 210 984 192 575 163 858 164 847 161 108 132 643 105 182
Övrig omsättning 2 904 3 970 1 025 6 774 2 111 1 612 3 293 671 2 194 423
Rörelseresultat (EBIT) 8 950 1 905 4 6 594 7 970 4 280 2 939 6 498 -680 299
Resultat efter finansnetto 8 048 4 367 -2 379 4 466 5 939 1 720 389 3 667 -2 889 -750
Årets resultat 5 490 3 159 -2 002 2 995 4 226 -263 1 031 2 685 -4 283 -486
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 271 67 787 74 617 72 456 74 873 76 492 80 936 84 581 88 064 92 364
Omsättningstillgångar 93 150 73 749 69 288 73 846 60 596 48 166 46 319 47 417 37 921 38 441
Tillgångar 173 421 141 536 143 905 146 302 135 469 124 658 127 255 131 999 125 985 130 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 266 34 018 32 959 34 764 31 331 27 259 26 815 25 436 22 976 27 258
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Avsättningar (tkr) 1 928 2 275 2 499 3 225 2 950 2 066 99 0 0 0
Långfristiga skulder 82 060 64 958 66 276 66 436 69 067 69 176 66 298 65 894 65 453 59 655
Kortfristiga skulder 51 166 40 285 42 171 41 877 32 120 26 158 34 043 40 670 37 532 43 867
Skulder och eget kapital 173 421 141 536 143 905 146 302 135 469 124 658 127 255 131 999 125 985 130 805
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
2006-09
Löner till styrelse & VD 1 383 1 334 1 332 1 299 1 167 1 146 1 126 1 089 1 428 1 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 30 109 29 838 26 608 23 744 21 252 20 041 19 153 17 824 15 359 13 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 11 632 11 871 11 075 10 234 8 979 8 410 8 388 7 913 6 893 6 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 266 606 239 154 203 545 217 758 194 686 165 470 168 140 161 779 134 837 105 605
Nyckeltal
Antal anställda 60 54 56 51 49 50 50 46 44 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 395 4 355 3 616 4 137 3 930 3 277 3 297 3 502 3 015 2 630
Personalkostnader per anställd (tkr) 745 802 706 716 652 602 597 584 551 528
Rörelseresultat, EBITDA 19 492 11 395 8 559 14 290 15 438 11 776 10 111 13 269 5 415 4 598
Nettoomsättningförändring 12,13% 16,13% -4,01% 9,56% 17,53% -0,60% 2,32% 21,46% 26,11% -%
Du Pont-modellen 5,42% 3,78% 0,07% 4,64% 6,18% 3,54% 2,44% 4,93% -0,53% 0,23%
Vinstmarginal 3,57% 2,27% 0,05% 3,22% 4,35% 2,69% 1,88% 4,04% -0,50% 0,29%
Bruttovinstmarginal 47,45% 45,67% 46,16% 44,85% 45,20% 49,40% 44,95% 38,64% 43,18% 47,01%
Rörelsekapital/omsättning 15,92% 14,23% 13,39% 15,15% 14,79% 13,43% 7,45% 4,19% 0,29% -5,16%
Soliditet 22,07% 24,03% 22,90% 23,76% 23,13% 21,87% 21,07% 19,27% 18,24% 20,84%
Kassalikviditet 134,70% 118,31% 107,62% 128,38% 132,22% 125,35% 85,99% 70,11% 68,17% 58,62%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 255 674 228 583 200 291 206 269 189 860 159 530 159 922 158 042 125 152 99 465
Övrig omsättning 3 969 3 970 1 025 6 774 1 838 1 612 2 485 671 1 778 414
Rörelseresultat (EBIT) 12 047 2 270 1 520 6 825 8 634 7 447 4 745 9 736 4 035 1 723
Resultat efter finansnetto 8 132 4 290 -2 440 4 590 11 215 1 104 -965 7 773 -3 722 -502
Årets resultat 4 978 2 956 -1 608 2 684 10 336 -3 242 -3 495 638 -4 315 -861
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 937 67 754 74 664 80 126 82 543 79 119 82 609 85 543 88 064 92 359
Omsättningstillgångar 89 432 74 998 79 741 83 134 68 354 54 586 51 010 50 165 35 667 37 545
Tillgångar 148 369 142 751 154 405 163 260 150 898 133 704 133 619 135 709 123 731 129 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 706 26 200 24 101 25 676 23 064 16 427 20 539 24 033 23 395 27 711
Obeskattade reserver 12 058 11 739 11 907 13 080 12 359 13 623 9 587 7 057 0 0
Avsättningar (tkr) 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 63 952 64 958 66 276 66 436 69 067 69 176 66 298 65 894 65 453 59 655
Kortfristiga skulder 40 653 39 783 52 121 58 069 46 407 34 479 37 196 38 725 34 883 42 539
Skulder och eget kapital 148 369 142 751 154 405 163 260 150 898 133 704 133 619 135 709 123 731 129 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
2006-09
Löner till styrelse & VD 1 383 1 334 1 332 1 299 1 167 1 146 1 126 1 064 1 011 964
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 28 279 27 958 24 584 22 373 20 274 18 699 18 571 17 824 15 359 13 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 11 464 11 512 10 635 9 996 8 741 8 144 8 265 7 911 6 724 5 895
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 259 643 232 553 201 316 213 043 191 698 161 142 162 407 158 713 126 930 99 879
Nyckeltal
Antal anställda 58 51 52 48 47 48 49 46 43 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 408 4 482 3 852 4 297 4 040 3 324 3 264 3 436 2 911 2 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 731 807 720 728 654 593 595 583 551 534
Rörelseresultat, EBITDA 21 013 11 737 10 060 14 521 16 102 14 943 11 917 16 489 10 104 5 999
Nettoomsättningförändring 11,85% 14,13% -2,90% 8,64% 19,01% -0,25% 1,19% 26,28% 25,83% -%
Du Pont-modellen 6,00% 11,32% 0,03% 4,24% 9,04% 2,84% 1,31% 7,81% -1,22% 0,42%
Vinstmarginal 3,48% 7,07% 0,02% 3,36% 7,18% 2,38% 1,09% 6,71% -1,20% 0,55%
Bruttovinstmarginal 47,06% 44,19% 45,68% 43,45% 44,61% 48,20% 47,32% 49,88% 51,24% 51,20%
Rörelsekapital/omsättning 19,08% 15,41% 13,79% 12,15% 11,56% 12,60% 8,64% 7,24% 0,63% -5,02%
Soliditet 27,71% 24,77% 21,29% 21,63% 21,32% 19,80% 20,54% 21,45% 18,91% 21,33%
Kassalikviditet 172,80% 133,43% 116,12% 112,13% 113,38% 117,37% 101,93% 93,58% 68,64% 62,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...