Visa allt om Combimix AB
Visa allt om Combimix AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 292 674 263 702 235 184 202 520 210 984 192 575 163 858 164 847 161 108 132 643
Övrig omsättning 2 066 2 904 3 970 1 025 6 774 2 111 1 612 3 293 671 2 194
Rörelseresultat (EBIT) 15 154 8 950 1 905 4 6 594 7 970 4 280 2 939 6 498 -680
Resultat efter finansnetto 13 238 8 048 4 367 -2 379 4 466 5 939 1 720 389 3 667 -2 889
Årets resultat 9 540 5 490 3 159 -2 002 2 995 4 226 -263 1 031 2 685 -4 283
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 005 80 271 67 787 74 617 72 456 74 873 76 492 80 936 84 581 88 064
Omsättningstillgångar 110 984 93 150 73 749 69 288 73 846 60 596 48 166 46 319 47 417 37 921
Tillgångar 185 989 173 421 141 536 143 905 146 302 135 469 124 658 127 255 131 999 125 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 585 38 266 34 018 32 959 34 764 31 331 27 259 26 815 25 436 22 976
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Avsättningar (tkr) 2 645 1 928 2 275 2 499 3 225 2 950 2 066 99 0 0
Långfristiga skulder 76 055 82 060 64 958 66 276 66 436 69 067 69 176 66 298 65 894 65 453
Kortfristiga skulder 65 703 51 166 40 285 42 171 41 877 32 120 26 158 34 043 40 670 37 532
Skulder och eget kapital 185 989 173 421 141 536 143 905 146 302 135 469 124 658 127 255 131 999 125 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 2 622 1 383 1 334 1 332 1 299 1 167 1 146 1 126 1 089 1 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 30 227 30 109 29 838 26 608 23 744 21 252 20 041 19 153 17 824 15 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 14 100 11 632 11 871 11 075 10 234 8 979 8 410 8 388 7 913 6 893
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 294 740 266 606 239 154 203 545 217 758 194 686 165 470 168 140 161 779 134 837
Nyckeltal
Antal anställda 62 60 54 56 51 49 50 50 46 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 721 4 395 4 355 3 616 4 137 3 930 3 277 3 297 3 502 3 015
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 012 745 802 706 716 652 602 597 584 551
Rörelseresultat, EBITDA 63 752 19 492 11 395 8 559 14 290 15 438 11 776 10 111 13 269 5 415
Nettoomsättningförändring 10,99% 12,13% 16,13% -4,01% 9,56% 17,53% -0,60% 2,32% 21,46% -%
Du Pont-modellen 8,26% 5,42% 3,78% 0,07% 4,64% 6,18% 3,54% 2,44% 4,93% -0,53%
Vinstmarginal 5,25% 3,57% 2,27% 0,05% 3,22% 4,35% 2,69% 1,88% 4,04% -0,50%
Bruttovinstmarginal 92,30% 47,45% 45,67% 46,16% 44,85% 45,20% 49,40% 44,95% 38,64% 43,18%
Rörelsekapital/omsättning 15,47% 15,92% 14,23% 13,39% 15,15% 14,79% 13,43% 7,45% 4,19% 0,29%
Soliditet 22,36% 22,07% 24,03% 22,90% 23,76% 23,13% 21,87% 21,07% 19,27% 18,24%
Kassalikviditet 133,17% 134,70% 118,31% 107,62% 128,38% 132,22% 125,35% 85,99% 70,11% 68,17%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 243 638 255 674 228 583 200 291 206 269 189 860 159 530 159 922 158 042 125 152
Övrig omsättning 1 853 3 969 3 970 1 025 6 774 1 838 1 612 2 485 671 1 778
Rörelseresultat (EBIT) 12 148 12 047 2 270 1 520 6 825 8 634 7 447 4 745 9 736 4 035
Resultat efter finansnetto 8 779 8 132 4 290 -2 440 4 590 11 215 1 104 -965 7 773 -3 722
Årets resultat 4 549 4 978 2 956 -1 608 2 684 10 336 -3 242 -3 495 638 -4 315
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 315 58 937 67 754 74 664 80 126 82 543 79 119 82 609 85 543 88 064
Omsättningstillgångar 102 759 89 432 74 998 79 741 83 134 68 354 54 586 51 010 50 165 35 667
Tillgångar 157 074 148 369 142 751 154 405 163 260 150 898 133 704 133 619 135 709 123 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 835 31 706 26 200 24 101 25 676 23 064 16 427 20 539 24 033 23 395
Obeskattade reserver 13 908 12 058 11 739 11 907 13 080 12 359 13 623 9 587 7 057 0
Avsättningar (tkr) 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 044 63 952 64 958 66 276 66 436 69 067 69 176 66 298 65 894 65 453
Kortfristiga skulder 52 286 40 653 39 783 52 121 58 069 46 407 34 479 37 196 38 725 34 883
Skulder och eget kapital 157 074 148 369 142 751 154 405 163 260 150 898 133 704 133 619 135 709 123 731
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 1 403 1 383 1 334 1 332 1 299 1 167 1 146 1 126 1 064 1 011
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 27 799 28 279 27 958 24 584 22 373 20 274 18 699 18 571 17 824 15 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 13 347 11 464 11 512 10 635 9 996 8 741 8 144 8 265 7 911 6 724
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 245 491 259 643 232 553 201 316 213 043 191 698 161 142 162 407 158 713 126 930
Nyckeltal
Antal anställda 56 58 51 52 48 47 48 49 46 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 351 4 408 4 482 3 852 4 297 4 040 3 324 3 264 3 436 2 911
Personalkostnader per anställd (tkr) 784 731 807 720 728 654 593 595 583 551
Rörelseresultat, EBITDA 20 152 21 013 11 737 10 060 14 521 16 102 14 943 11 917 16 489 10 104
Nettoomsättningförändring -4,71% 11,85% 14,13% -2,90% 8,64% 19,01% -0,25% 1,19% 26,28% -%
Du Pont-modellen 7,86% 6,00% 11,32% 0,03% 4,24% 9,04% 2,84% 1,31% 7,81% -1,22%
Vinstmarginal 5,07% 3,48% 7,07% 0,02% 3,36% 7,18% 2,38% 1,09% 6,71% -1,20%
Bruttovinstmarginal 48,88% 47,06% 44,19% 45,68% 43,45% 44,61% 48,20% 47,32% 49,88% 51,24%
Rörelsekapital/omsättning 20,72% 19,08% 15,41% 13,79% 12,15% 11,56% 12,60% 8,64% 7,24% 0,63%
Soliditet 26,54% 27,71% 24,77% 21,29% 21,63% 21,32% 19,80% 20,54% 21,45% 18,91%
Kassalikviditet 158,81% 172,80% 133,43% 116,12% 112,13% 113,38% 117,37% 101,93% 93,58% 68,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...