Visa allt om Lödde Rörcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 704 3 303 2 804 4 459 5 174 3 956 5 393 3 865 2 973 2 901
Övrig omsättning 50 38 - - 63 - - 95 - -
Rörelseresultat (EBIT) 836 307 67 628 768 583 1 081 503 287 335
Resultat efter finansnetto 837 308 60 647 771 586 1 085 556 313 349
Årets resultat 652 307 507 340 419 336 613 264 184 227
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 116 2 021 2 123 2 150 1 844 282 355 397 389 484
Omsättningstillgångar 3 192 2 510 2 257 2 815 2 786 3 957 3 562 2 336 2 163 1 725
Tillgångar 5 308 4 531 4 380 4 964 4 631 4 239 3 917 2 733 2 552 2 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 363 3 712 3 604 3 447 3 278 2 959 2 723 2 210 1 945 1 861
Obeskattade reserver 400 400 500 1 093 911 700 576 327 140 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 545 420 277 425 443 581 618 196 466 260
Skulder och eget kapital 5 308 4 531 4 380 4 964 4 631 4 239 3 917 2 733 2 552 2 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 379 - 426 300 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 681 417 0 392 0 0 0 0 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 253 165 155 157 165 130 130 131 126 118
Utdelning till aktieägare 1 000 0 199 350 170 100 100 100 0 100
Omsättning 4 754 3 341 2 804 4 459 5 237 3 956 5 393 3 960 2 973 2 901
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 568 1 652 2 804 4 459 5 174 3 956 5 393 3 865 2 973 2 901
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 293 536 554 600 433 430 432 437 420
Rörelseresultat, EBITDA 864 429 93 656 802 656 1 163 584 399 462
Nettoomsättningförändring 42,42% 17,80% -37,12% -13,82% 30,79% -26,65% 39,53% 30,00% 2,48% -%
Du Pont-modellen 15,77% 6,80% 1,53% 13,03% 16,67% 13,82% 27,70% 20,38% 12,46% 15,89%
Vinstmarginal 17,79% 9,32% 2,39% 14,51% 14,92% 14,81% 20,12% 14,41% 10,70% 12,10%
Bruttovinstmarginal 49,26% 43,69% 44,40% 40,44% 36,26% 60,01% 62,32% 54,83% 49,24% 39,99%
Rörelsekapital/omsättning 56,27% 63,28% 70,61% 53,60% 45,28% 85,34% 54,59% 55,37% 57,08% 50,50%
Soliditet 88,07% 88,81% 91,19% 85,67% 85,28% 81,97% 80,36% 89,48% 80,16% 87,08%
Kassalikviditet 570,64% 574,52% 783,03% 649,41% 616,25% 440,10% 428,64% 1 159,69% 438,63% 622,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...