Visa allt om Karolinen Hotell AB
Visa allt om Karolinen Hotell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 321 1 941 2 342 2 369 2 896 3 186 2 813 3 128 2 992 3 386
Övrig omsättning - 4 67 49 140 136 - 25 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 1 -4 -21 64 -17 -41 -11 33 -19
Resultat efter finansnetto 2 3 3 -16 61 -14 -27 30 41 -12
Årets resultat 2 1 2 -16 56 -18 -21 34 29 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 311 934 341 502 463 243 226 566 2 263 587
Tillgångar 311 934 378 502 463 243 226 566 2 263 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 179 178 176 193 137 155 176 142 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 130 755 200 192 271 106 71 390 2 121 474
Skulder och eget kapital 311 934 378 502 463 243 226 566 2 263 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 36 24 75 330 267 483 360 450 603 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 96
Löner till övriga anställda 654 664 757 422 548 567 691 570 394 380
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 107 135 167 153 181 201 221 225 226 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 321 1 945 2 409 2 418 3 036 3 322 2 813 3 153 3 007 3 386
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 774 647 781 790 965 1 062 938 1 043 997 1 129
Personalkostnader per anställd (tkr) 266 276 333 305 334 419 426 416 417 419
Rörelseresultat, EBITDA 1 1 -4 -21 64 -17 -41 -11 33 -19
Nettoomsättningförändring 19,58% -17,12% -1,14% -18,20% -9,10% 13,26% -10,07% 4,55% -11,64% -%
Du Pont-modellen 0,64% 0,32% 1,06% -3,19% 14,04% -4,53% -11,50% 5,30% 1,81% -2,21%
Vinstmarginal 0,09% 0,15% 0,17% -0,68% 2,24% -0,35% -0,92% 0,96% 1,37% -0,38%
Bruttovinstmarginal 89,19% 87,48% 81,21% 80,24% 74,41% 77,65% 77,78% 85,13% 83,89% 83,31%
Rörelsekapital/omsättning 7,80% 9,22% 6,02% 13,09% 6,63% 4,30% 5,51% 5,63% 4,75% 3,34%
Soliditet 58,20% 19,16% 47,09% 35,06% 41,68% 56,38% 68,58% 31,10% 6,27% 19,42%
Kassalikviditet 220,00% 120,40% 170,50% 243,75% 163,47% 183,02% 277,46% 138,46% 104,90% 118,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...