Visa allt om RC WALDAU AB
Visa allt om RC WALDAU AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 6 478 9 739 8 511 6 989 96 0 14 112 19 032 9 890
Övrig omsättning - 4 165 - - - 57 22 12 351 - -
Rörelseresultat (EBIT) -76 3 939 525 104 -150 -792 -416 11 477 2 101 1 145
Resultat efter finansnetto -74 3 943 518 254 -118 -685 -125 11 777 2 066 1 162
Årets resultat -74 3 690 790 3 0 0 0 6 841 596 624
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 426 5 486 6 709 5 135 2 024 0 7 549 114
Omsättningstillgångar 6 371 9 604 4 399 3 169 4 383 6 446 9 268 17 112 5 102 2 715
Tillgångar 6 371 9 604 8 825 8 655 11 092 11 581 11 292 17 112 12 651 2 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 737 3 811 5 447 4 807 7 404 7 404 7 404 7 404 1 163 967
Obeskattade reserver 1 648 1 648 2 483 2 983 2 750 2 882 3 667 3 826 1 569 344
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 986 4 145 895 864 938 1 295 221 5 882 9 919 1 518
Skulder och eget kapital 6 371 9 604 8 825 8 655 11 092 11 581 11 292 17 112 12 651 2 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 1 040 960 1 002
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 717 2 056 2 132 1 914 49 0 2 531 2 630 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 596 899 987 771 207 214 1 628 2 037 901
Utdelning till aktieägare 0 0 1 260 151 2 600 0 0 0 600 400
Omsättning 1 10 643 9 739 8 511 6 989 153 22 26 463 19 032 9 890
Nyckeltal
Antal anställda 0 8 8 8 7 2 2 9 9 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 810 1 217 1 064 998 48 - 1 568 2 115 2 473
Personalkostnader per anställd (tkr) - 295 374 399 389 136 73 672 641 728
Rörelseresultat, EBITDA -76 4 444 1 585 427 156 -579 -412 11 477 4 003 1 403
Nettoomsättningförändring -99,98% -33,48% 14,43% 21,78% 7 180,21% -% -100,00% -25,85% 92,44% -%
Du Pont-modellen -1,15% 41,06% 6,02% 2,98% -1,06% -5,83% -% 69,00% 17,17% 41,18%
Vinstmarginal -7 300,00% 60,87% 5,45% 3,03% -1,69% -703,12% -% 83,67% 11,41% 11,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 93,18% 93,53% 89,73% 91,00% 98,96% -% 88,80% 92,81% 96,12%
Rörelsekapital/omsättning 538 500,00% 84,27% 35,98% 27,08% 49,29% 5 365,62% -% 79,58% -25,31% 12,10%
Soliditet 78,83% 53,07% 83,67% 80,94% 85,02% 82,27% 89,50% 59,37% 18,12% 42,94%
Kassalikviditet 646,15% 231,70% 491,51% 366,78% 467,27% 497,76% 4 193,67% 290,92% 51,13% 178,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...