Visa allt om Skärgårdspraktiken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 499 362 387 1 386 3 713 3 623 3 435 3 227 2 996 2 858
Övrig omsättning - - - 143 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 -119 -449 -153 259 274 290 377 506 436
Resultat efter finansnetto 904 -101 -421 -173 410 286 289 569 509 442
Årets resultat 529 -2 -10 -17 280 273 150 304 251 232
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 15 21 198 334 323 392 481 125 183
Omsättningstillgångar 1 850 1 168 1 625 2 043 2 728 2 318 2 105 1 845 2 424 2 052
Tillgångar 1 850 1 182 1 646 2 241 3 062 2 641 2 498 2 327 2 550 2 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 409 1 110 1 267 1 514 1 731 1 451 1 178 1 278 1 069 978
Obeskattade reserver 265 40 140 551 735 711 802 739 599 445
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0
Kortfristiga skulder 175 32 239 176 595 478 517 310 303 813
Skulder och eget kapital 1 850 1 182 1 646 2 241 3 062 2 641 2 498 2 327 2 550 2 236
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 480 480 485 510 510
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 29 209 557 1 313 737 655 701 630 467
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 29 152 452 956 905 766 716 549 519
Utdelning till aktieägare 235 230 0 140 200 0 0 250 95 160
Omsättning 499 362 387 1 529 3 713 3 623 3 435 3 227 2 996 2 858
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 499 362 387 693 743 725 859 807 749 715
Personalkostnader per anställd (tkr) 18 91 369 519 461 434 485 477 430 374
Rörelseresultat, EBITDA 56 -113 -422 -122 345 374 393 471 564 574
Nettoomsättningförändring 37,85% -6,46% -72,08% -62,67% 2,48% 5,47% 6,45% 7,71% 4,83% -%
Du Pont-modellen 49,14% -8,04% -25,21% -4,51% 13,62% 11,09% 14,77% 25,48% 20,98% 21,65%
Vinstmarginal 182,16% -26,24% -107,24% -7,29% 11,23% 8,09% 10,74% 18,38% 17,86% 16,93%
Bruttovinstmarginal 49,10% 37,57% 42,89% 84,99% 93,13% 93,21% 93,45% 94,24% 96,93% 95,21%
Rörelsekapital/omsättning 335,67% 313,81% 358,14% 134,70% 57,45% 50,79% 46,23% 47,57% 70,79% 43,35%
Soliditet 87,34% 96,55% 83,24% 85,68% 74,22% 74,78% 70,27% 77,79% 58,83% 58,07%
Kassalikviditet 976,57% 3 231,25% 593,72% 1 068,18% 430,25% 452,09% 379,30% 561,94% 800,00% 252,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...