Visa allt om Omegapoint AB
Visa allt om Omegapoint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 116 308 145 892 128 173 103 491 87 818 80 487 67 352 64 401 63 136 52 900
Övrig omsättning 154 331 171 335 470 702 1 408 661 478 303
Rörelseresultat (EBIT) 10 346 16 088 10 730 10 125 7 886 6 738 5 955 3 880 3 309 4 357
Resultat efter finansnetto 10 351 16 097 10 675 10 217 8 112 6 723 5 958 4 042 3 471 4 393
Årets resultat 6 681 8 905 5 831 4 247 3 262 3 647 2 335 1 578 1 080 2 090
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 563 730 4 391 4 505 7 522 7 033 8 851 488 512 353
Omsättningstillgångar 63 503 68 592 55 233 46 639 34 479 25 711 20 475 22 042 21 187 20 293
Tillgångar 64 067 69 322 59 624 51 144 42 002 32 744 29 326 22 530 21 699 20 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 749 20 768 24 468 18 638 14 391 11 128 7 482 5 147 3 568 4 488
Obeskattade reserver 16 703 14 781 11 563 9 200 7 283 6 298 5 494 4 598 3 545 3 080
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 23 23 23 23 98 98 98
Kortfristiga skulder 35 615 33 773 23 593 23 284 20 306 15 295 16 327 12 687 14 487 12 980
Skulder och eget kapital 64 067 69 322 59 624 51 144 42 002 32 744 29 326 22 530 21 699 20 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 769 1 380 1 150 1 192 1 013 1 052 758 778 763 673
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 008 56 222 50 367 40 429 36 548 33 802 28 630 28 438 26 202 21 602
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 150 23 711 21 229 16 310 14 813 14 245 13 395 13 080 11 939 9 582
Utdelning till aktieägare 8 125 15 700 12 805 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 116 462 146 223 128 344 103 826 88 288 81 189 68 760 65 062 63 614 53 203
Nyckeltal
Antal anställda 96 96 97 79 67 65 62 55 54 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 212 1 520 1 321 1 310 1 311 1 238 1 086 1 171 1 169 1 260
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 893 791 780 854 799 728 812 755 846
Rörelseresultat, EBITDA 10 513 16 393 11 102 10 460 8 224 6 996 6 163 4 102 3 552 4 541
Nettoomsättningförändring -% 13,82% 23,85% 17,85% 9,11% 19,50% 4,58% 2,00% 19,35% -%
Du Pont-modellen 16,16% 23,22% 18,00% 20,00% 19,32% 20,60% 20,33% 18,00% 16,09% 21,34%
Vinstmarginal 8,90% 11,03% 8,37% 9,88% 9,24% 8,38% 8,85% 6,30% 5,53% 8,33%
Bruttovinstmarginal 68,65% 79,02% 100,00% 80,02% 85,45% 85,63% 85,70% 88,43% 81,42% 86,29%
Rörelsekapital/omsättning 23,98% 23,87% 24,69% 22,57% 16,14% 12,94% 6,16% 14,53% 10,61% 13,82%
Soliditet 38,67% 46,59% 56,16% 49,70% 47,04% 48,16% 39,32% 37,54% 28,21% 32,48%
Kassalikviditet 178,30% 203,10% 234,11% 200,30% 169,80% 133,17% 125,41% 173,74% 146,25% 156,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...