Visa allt om Förvaltningsbolag Daimont AB
Visa allt om Förvaltningsbolag Daimont AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 153 140 209 224 260 312 358 286 1 739 3 314
Övrig omsättning 4 14 11 36 3 359 113 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 51 -1 634 -535 -56 197 8 -326 -377 1 463
Resultat efter finansnetto 137 250 -1 349 -563 39 214 3 -526 -595 1 464
Årets resultat 137 250 -1 349 -563 49 159 3 -114 -28 782
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 9 18 43 51
Omsättningstillgångar 8 928 9 350 9 187 12 592 16 719 16 097 18 786 19 196 19 180 21 242
Tillgångar 8 928 9 350 9 187 12 592 16 719 16 101 18 794 19 213 19 224 21 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 599 348 1 697 2 260 2 211 2 052 2 049 2 163 2 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 31 0 0 412 979
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 140 8 710 8 770 10 785 14 418 13 390 15 780 16 158 16 422 16 526
Kortfristiga skulder 52 41 68 110 41 469 962 1 007 227 1 596
Skulder och eget kapital 8 928 9 350 9 187 12 592 16 719 16 101 18 794 19 213 19 224 21 293
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 157 154 220 260 263 671 471 286 1 739 3 314
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 62 51 -1 634 -169 -52 201 17 -300 -348 1 493
Nettoomsättningförändring 9,29% -33,01% -6,70% -13,85% -16,67% -12,85% 25,17% -83,55% -47,53% -%
Du Pont-modellen 2,43% 3,55% -13,67% -2,60% 2,30% 4,17% 2,92% 1,72% 1,87% 10,95%
Vinstmarginal 141,83% 237,14% -600,96% -145,98% 148,08% 215,06% 153,07% 115,38% 20,64% 70,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94%
Rörelsekapital/omsättning 5 801,31% 6 649,29% 4 363,16% 5 572,32% 6 414,62% 5 008,97% 4 978,77% 6 359,79% 1 089,88% 592,82%
Soliditet 8,24% 6,41% 3,79% 13,48% 13,52% 13,87% 10,92% 10,66% 12,79% 13,60%
Kassalikviditet 8 894,23% 12 309,76% 7 182,35% 4 349,09% 12 300,00% 942,86% 447,19% 337,64% 1 570,48% 329,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...