Visa allt om Edsberga Åkeri i Bollnäs AB
Visa allt om Edsberga Åkeri i Bollnäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 050 4 111 3 690 2 555 2 097 1 769 1 469 1 787 1 703 1 473
Övrig omsättning 209 5 10 3 - - 35 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 280 32 130 154 220 231 -102 199 80 79
Resultat efter finansnetto 237 -3 80 134 189 192 -127 135 22 26
Årets resultat 7 0 0 0 2 137 -16 20 4 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 679 1 409 1 841 919 911 1 030 1 183 893 1 168 1 256
Omsättningstillgångar 1 794 807 675 845 439 364 501 497 312 318
Tillgångar 4 473 2 216 2 516 1 764 1 350 1 394 1 684 1 390 1 480 1 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 308 308 307 307 306 169 184 165 161
Obeskattade reserver 787 567 576 510 381 199 199 310 210 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 350 416 707 187 284 395 677 356 635 790
Kortfristiga skulder 2 021 925 925 760 377 495 639 540 470 425
Skulder och eget kapital 4 473 2 216 2 516 1 764 1 350 1 394 1 684 1 390 1 480 1 575
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 282 308 347 391 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 289 1 457 1 515 926 621 191 120 84 70 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 840 435 426 445 383 251 282 241 224 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 259 4 116 3 700 2 558 2 097 1 769 1 504 1 787 1 703 1 473
Nyckeltal
Antal anställda 6 4 4 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 008 1 028 923 852 1 049 885 735 894 852 737
Personalkostnader per anställd (tkr) 568 503 506 476 513 374 366 346 356 272
Rörelseresultat, EBITDA 721 464 364 246 364 384 129 486 356 340
Nettoomsättningförändring 47,17% 11,41% 44,42% 21,84% 18,54% 20,42% -17,80% 4,93% 15,61% -%
Du Pont-modellen 6,26% 1,44% 5,21% 8,73% 16,30% 16,57% -6,06% 14,32% 5,41% 5,02%
Vinstmarginal 4,63% 0,78% 3,55% 6,03% 10,49% 13,06% -6,94% 11,14% 4,70% 5,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,75% -2,87% -6,78% 3,33% 2,96% -7,41% -9,39% -2,41% -9,28% -7,26%
Soliditet 20,77% 33,86% 30,10% 38,71% 43,54% 32,47% 18,74% 29,29% 21,36% 19,37%
Kassalikviditet 88,77% 87,24% 72,97% 111,18% 116,45% 73,54% 78,40% 92,04% 66,38% 74,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...