Visa allt om Samuelssons Vent & Byggplåt AB
Visa allt om Samuelssons Vent & Byggplåt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 502 9 961 14 391 10 638 10 170 8 967 7 249 5 767 7 926 6 391
Övrig omsättning - - 408 1 - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 223 400 2 099 1 144 700 550 662 280 809 89
Resultat efter finansnetto 663 404 2 102 1 143 699 546 660 282 804 80
Årets resultat 760 365 1 230 691 518 292 332 148 419 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 273 475 448 125 90 120 149 119 149 166
Omsättningstillgångar 2 517 5 348 6 580 4 407 3 814 3 176 3 239 2 216 2 880 1 691
Tillgångar 2 789 5 823 7 028 4 533 3 904 3 296 3 388 2 335 3 029 1 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 881 3 370 3 317 2 467 1 876 1 758 1 467 1 135 987 568
Obeskattade reserver 961 1 154 1 227 802 609 623 479 293 219 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 0 0 0 0 0 0 0 189 193
Kortfristiga skulder 598 1 299 2 482 1 264 1 420 914 1 443 907 1 635 1 096
Skulder och eget kapital 2 789 5 823 7 028 4 533 3 904 3 296 3 388 2 335 3 029 1 857
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 713 652 655 647 601 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 113 3 166 3 330 3 115 1 923 1 139 768 872 992 643
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 586 929 1 071 945 913 628 544 567 603 466
Utdelning till aktieägare 0 0 0 380 100 0 0 0 0 0
Omsättning 6 502 9 961 14 799 10 639 10 170 8 967 7 249 5 767 7 926 6 399
Nyckeltal
Antal anställda 4 7 8 8 8 8 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 626 1 423 1 799 1 330 1 271 1 121 1 208 961 1 321 1 065
Personalkostnader per anställd (tkr) 686 588 555 512 449 306 331 350 369 301
Rörelseresultat, EBITDA 425 529 2 192 1 179 729 579 687 310 845 128
Nettoomsättningförändring -34,73% -30,78% 35,28% 4,60% 13,42% 23,70% 25,70% -27,24% 24,02% -%
Du Pont-modellen 23,77% 7,02% 29,95% 25,26% 18,01% 16,69% 19,57% 12,08% 26,71% 4,79%
Vinstmarginal 10,20% 4,11% 14,63% 10,76% 6,91% 6,13% 9,15% 4,89% 10,21% 1,39%
Bruttovinstmarginal 64,47% 60,57% 54,00% 60,27% 57,13% 46,47% 52,53% 59,32% 56,83% 44,39%
Rörelsekapital/omsättning 29,51% 40,65% 28,48% 29,55% 23,54% 25,23% 24,78% 22,70% 15,71% 9,31%
Soliditet 58,46% 73,33% 60,06% 67,46% 59,55% 67,27% 53,48% 57,64% 37,79% 30,59%
Kassalikviditet 412,21% 328,48% 217,16% 286,47% 228,94% 287,31% 210,88% 215,44% 162,02% 114,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...