Visa allt om CRH Elkonsulter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 48 542 1 087 849 1 612 1 276 766 774 532 698
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -179 -164 29 -152 507 244 103 0 101 106
Resultat efter finansnetto -180 -163 30 -153 506 244 104 1 101 106
Årets resultat -180 -163 30 -153 373 178 77 45 72 76
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 24 63 107 152 162 71
Omsättningstillgångar 261 390 636 747 1 132 740 665 582 615 640
Tillgångar 261 390 636 752 1 156 803 771 734 776 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 325 538 608 881 628 630 603 558 536
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30
Kortfristiga skulder 115 65 98 144 276 145 111 101 124 81
Skulder och eget kapital 261 390 636 752 1 156 803 771 734 776 711
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 132 315 383 490 419 221 327 74 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 65 266 226 111 59 31 14 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 93 179 190 222 195 134 173 91 107
Utdelning till aktieägare 0 0 50 100 120 120 90 90 50 50
Omsättning 48 542 1 087 849 1 612 1 276 766 776 532 698
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 271 544 849 1 612 1 276 766 774 532 698
Personalkostnader per anställd (tkr) - 246 369 684 771 645 371 502 165 335
Rörelseresultat, EBITDA -179 -164 34 -133 546 287 149 45 168 163
Nettoomsättningförändring -91,14% -50,14% 28,03% -47,33% 26,33% 66,58% -1,03% 45,49% -23,78% -%
Du Pont-modellen -68,58% -41,54% 5,03% -20,21% 43,86% 30,39% 13,49% 0,14% 13,02% 14,91%
Vinstmarginal -372,92% -29,89% 2,94% -17,90% 31,45% 19,12% 13,58% 0,13% 18,98% 15,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,72% 99,76% 99,94% 99,84% 99,61% 98,84% 94,74% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 304,17% 59,96% 49,49% 71,02% 53,10% 46,63% 72,32% 62,14% 92,29% 80,09%
Soliditet 55,94% 83,33% 84,59% 80,85% 76,21% 78,21% 81,71% 82,15% 77,85% 81,87%
Kassalikviditet 226,96% 600,00% 648,98% 518,75% 410,14% 510,34% 599,10% 576,24% 495,97% 790,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...