Visa allt om CRH Elkonsulter AB
Visa allt om CRH Elkonsulter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 48 542 1 087 849 1 612 1 276 766 774 532
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -179 -164 29 -152 507 244 103 0 101
Resultat efter finansnetto -46 -180 -163 30 -153 506 244 104 1 101
Årets resultat -46 -180 -163 30 -153 373 178 77 45 72
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 24 63 107 152 162
Omsättningstillgångar 246 261 390 636 747 1 132 740 665 582 615
Tillgångar 246 261 390 636 752 1 156 803 771 734 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 146 325 538 608 881 628 630 603 558
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30
Kortfristiga skulder 0 115 65 98 144 276 145 111 101 124
Skulder och eget kapital 246 261 390 636 752 1 156 803 771 734 776
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 132 315 383 490 419 221 327 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 65 266 226 111 59 31 14 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 14 93 179 190 222 195 134 173 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 100 120 120 90 90 50
Omsättning 0 48 542 1 087 849 1 612 1 276 766 776 532
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 271 544 849 1 612 1 276 766 774 532
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 246 369 684 771 645 371 502 165
Rörelseresultat, EBITDA -46 -179 -164 34 -133 546 287 149 45 168
Nettoomsättningförändring -100,00% -91,14% -50,14% 28,03% -47,33% 26,33% 66,58% -1,03% 45,49% -%
Du Pont-modellen -% -68,58% -41,54% 5,03% -20,21% 43,86% 30,39% 13,49% 0,14% 13,02%
Vinstmarginal -% -372,92% -29,89% 2,94% -17,90% 31,45% 19,12% 13,58% 0,13% 18,98%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 99,72% 99,76% 99,94% 99,84% 99,61% 98,84% 94,74%
Rörelsekapital/omsättning -% 304,17% 59,96% 49,49% 71,02% 53,10% 46,63% 72,32% 62,14% 92,29%
Soliditet 100,41% 55,94% 83,33% 84,59% 80,85% 76,21% 78,21% 81,71% 82,15% 77,85%
Kassalikviditet -% 226,96% 600,00% 648,98% 518,75% 410,14% 510,34% 599,10% 576,24% 495,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...