Visa allt om K. Stenbergs Entreprenad AB
Visa allt om K. Stenbergs Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 271 2 940 3 259 3 061 3 031 2 969 2 780 2 179 2 926 2 040
Övrig omsättning 46 - - 23 154 37 36 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 343 53 247 -10 266 95 145 -21 657 171
Resultat efter finansnetto 316 6 173 -118 149 41 124 -82 624 141
Årets resultat 244 2 129 4 77 27 37 13 360 51
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 501 1 852 2 133 2 752 3 129 3 148 2 688 2 353 1 117 1 109
Omsättningstillgångar 809 683 880 884 947 939 827 633 877 597
Tillgångar 2 311 2 535 3 013 3 636 4 076 4 087 3 515 2 986 1 993 1 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 251 1 007 1 005 876 922 844 817 780 857 512
Obeskattade reserver 193 193 193 188 318 278 278 203 307 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 187 456 827 1 476 1 850 2 082 1 566 1 163 219 355
Kortfristiga skulder 678 879 987 1 095 986 882 853 840 610 653
Skulder och eget kapital 2 311 2 535 3 013 3 636 4 076 4 087 3 515 2 986 1 993 1 706
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 234 237 246 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 527 646 632 582 541 513 302 134 252 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 262 230 222 199 187 214 182 213 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 0 90 14
Omsättning 3 317 2 940 3 259 3 084 3 185 3 006 2 816 2 194 2 926 2 040
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 636 1 470 1 086 1 020 1 010 990 695 726 975 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 459 288 270 247 234 194 186 237 184
Rörelseresultat, EBITDA 626 498 931 664 933 621 638 440 945 430
Nettoomsättningförändring 11,26% -9,79% 6,47% 0,99% 2,09% 6,80% 27,58% -25,53% 43,43% -%
Du Pont-modellen 14,84% 2,09% 8,20% -0,28% 6,55% 2,35% 4,64% -0,54% 33,12% 10,02%
Vinstmarginal 10,49% 1,80% 7,58% -0,33% 8,81% 3,23% 5,86% -0,73% 22,56% 8,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,00% -6,67% -3,28% -6,89% -1,29% 1,92% -0,94% -9,50% 9,13% -2,75%
Soliditet 60,65% 45,66% 38,35% 27,90% 28,37% 25,66% 29,07% 31,02% 54,09% 37,86%
Kassalikviditet 119,32% 77,70% 89,16% 80,73% 96,04% 106,46% 96,95% 75,36% 143,77% 91,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...