Visa allt om Reichen Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 848 30 644 27 169 23 064 19 018 14 982 11 939 8 843 7 418 6 198
Övrig omsättning 1 17 277 292 127 398 478 466 1 570 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 516 4 209 3 605 2 504 1 774 1 536 641 596 1 454 565
Resultat efter finansnetto 5 534 4 148 3 898 2 551 1 527 1 153 650 568 1 200 558
Årets resultat 7 320 2 270 2 376 1 662 957 786 489 298 521 298
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 078 1 431 245 263 165 328 491 625 25 25
Omsättningstillgångar 17 195 15 051 12 942 9 774 7 190 5 431 4 373 4 018 3 652 2 112
Tillgångar 19 273 16 482 13 187 10 037 7 356 5 759 4 863 4 643 3 676 2 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 706 5 086 4 474 2 847 1 986 1 629 1 217 908 910 539
Obeskattade reserver 0 2 997 1 897 1 057 779 669 708 739 613 244
Avsättningar (tkr) 1 193 746 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 156 378 0 0
Kortfristiga skulder 7 374 7 653 6 816 6 133 4 592 3 461 2 782 2 619 2 153 1 355
Skulder och eget kapital 19 273 16 482 13 187 10 037 7 356 5 759 4 863 4 643 3 676 2 137
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 720 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 653 4 231 3 859 2 949 2 306 1 254 1 639 1 250 960 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 879 1 595 1 349 755 629 552 476 423 314 234
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 900 750 800 600 375 180 300 150
Omsättning 32 849 30 661 27 446 23 356 19 145 15 380 12 417 9 309 8 988 6 198
Nyckeltal
Antal anställda 14 13 12 12 11 9 8 7 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 346 2 357 2 264 1 922 1 729 1 665 1 492 1 263 1 855 1 550
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 458 439 318 275 289 265 240 321 251
Rörelseresultat, EBITDA 5 529 4 222 3 623 2 664 1 937 1 699 804 765 1 470 588
Nettoomsättningförändring 7,19% 12,79% 17,80% 21,27% 26,94% 25,49% 35,01% 19,21% 19,68% -%
Du Pont-modellen 28,80% 25,94% 29,68% 25,69% 24,89% 26,88% 15,13% 13,70% 39,88% 26,44%
Vinstmarginal 16,90% 13,95% 14,41% 11,18% 9,63% 10,33% 6,16% 7,19% 19,76% 9,12%
Bruttovinstmarginal 47,61% 45,14% 47,31% 42,91% 41,66% 44,17% 42,81% 42,11% 31,06% 40,95%
Rörelsekapital/omsättning 29,90% 24,14% 22,55% 15,79% 13,66% 13,15% 13,33% 15,82% 20,21% 12,21%
Soliditet 55,55% 45,04% 45,15% 36,13% 34,80% 36,85% 35,76% 31,02% 36,76% 33,44%
Kassalikviditet 180,85% 153,99% 148,65% 131,14% 120,97% 122,13% 116,50% 119,82% 130,10% 92,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...