Visa allt om Progifa Telecom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 2 366 3 120 3 245 4 571 5 822 6 122
Övrig omsättning - - - - 29 325 249 620 730 1 143
Rörelseresultat (EBIT) -14 -37 -48 -27 -407 -1 152 -1 019 -444 108 89
Resultat efter finansnetto 3 -37 -48 -395 -502 -1 217 -1 130 -377 32 26
Årets resultat 3 -37 -48 -910 -402 -516 -1 130 -377 24 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 204 213 222 2 118 2 040 210 215 51 60
Omsättningstillgångar 15 4 26 54 52 827 2 011 2 120 2 229 1 869
Tillgångar 215 208 239 276 2 170 2 867 2 221 2 335 2 280 1 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 90 127 174 80 482 98 58 134 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 286 286 0 0 0 0
Långfristiga skulder 117 113 0 0 0 525 0 239 346 231
Kortfristiga skulder 5 5 112 102 1 804 1 575 2 123 2 038 1 799 1 587
Skulder och eget kapital 215 208 239 276 2 170 2 867 2 221 2 335 2 280 1 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 313 275 326 305 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 607 584 474 541 482 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 167 301 262 319 286 260
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 2 395 3 445 3 494 5 191 6 552 7 265
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 2 3 4 0 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 183 1 040 811 - 1 456 2 041
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 388 428 264 - 308 376
Rörelseresultat, EBITDA -10 -28 -39 -18 -398 -1 141 -1 014 -438 117 108
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -99,96% -24,17% -3,85% -29,01% -21,49% -4,90% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 280,07% -18,76% -40,18% -45,88% -11,73% 4,74% 4,61%
Vinstmarginal -% -% -% 77 300,00% -17,20% -36,92% -31,40% -5,99% 1,86% 1,45%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 39,14% 17,56% 12,20% 21,00% 20,01% 12,17%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -4 800,00% -74,05% -23,97% -3,45% 1,79% 7,39% 4,61%
Soliditet 43,26% 43,27% 53,14% 63,04% 3,69% 16,81% 4,41% 2,48% 5,88% 5,70%
Kassalikviditet 300,00% 80,00% 23,21% 52,94% 2,88% 41,21% 72,92% 51,62% 58,31% 66,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...