Visa allt om Megatherm i Osby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 92 1 651 2 122 2 811 2 443 2 828 3 276 3 727 1 885 1 623
Övrig omsättning - 211 86 - 5 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -244 134 198 368 506 176 479 89 132
Resultat efter finansnetto 28 -241 129 187 356 479 146 440 79 113
Årets resultat 22 2 74 103 195 263 77 235 76 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 9 14 19 2 13 25 38 39
Omsättningstillgångar 632 1 102 1 497 1 617 1 747 1 767 1 435 2 271 1 230 1 095
Tillgångar 632 1 107 1 506 1 631 1 765 1 769 1 448 2 296 1 267 1 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 797 925 951 898 753 510 453 218 222
Obeskattade reserver 191 191 436 404 359 269 149 0 0 25
Avsättningar (tkr) 0 30 30 30 30 30 30 141 30 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 255 341 438 724 792 633
Kortfristiga skulder 22 89 115 245 223 375 321 978 228 254
Skulder och eget kapital 632 1 107 1 506 1 631 1 765 1 769 1 448 2 296 1 267 1 134
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 18 147 110 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 6 46 36 0 0
Utdelning till aktieägare 300 400 130 100 50 0 200 20 0 0
Omsättning 92 1 862 2 208 2 811 2 448 2 837 3 276 3 727 1 885 1 623
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 92 1 651 2 122 2 811 2 443 2 828 3 276 3 727 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 5 11 16 12 22 43 217 174 - -
Rörelseresultat, EBITDA 32 -239 139 203 374 517 187 492 101 153
Nettoomsättningförändring -94,43% -22,20% -24,51% 15,06% -13,61% -13,68% -12,10% 97,72% 16,14% -%
Du Pont-modellen 4,43% -21,77% 8,90% 12,14% 21,08% 28,60% 12,15% 20,91% 7,18% 11,64%
Vinstmarginal 30,43% -14,60% 6,31% 7,04% 15,23% 17,89% 5,37% 12,88% 4,83% 8,13%
Bruttovinstmarginal 52,17% -12,60% 14,70% 19,14% 30,74% 100,00% 29,85% 29,89% 27,06% 30,81%
Rörelsekapital/omsättning 663,04% 61,36% 65,13% 48,81% 62,38% 49,22% 34,00% 34,69% 53,16% 51,82%
Soliditet 89,87% 85,45% 84,00% 76,56% 65,87% 53,77% 42,80% 19,73% 17,21% 21,16%
Kassalikviditet 2 872,73% 1 210,11% 804,35% 341,63% 334,53% 169,07% 72,27% 45,19% 105,26% 115,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...