Visa allt om Kårsta Golfanläggning AB
Visa allt om Kårsta Golfanläggning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 162 2 151 1 912 2 165 1 925 2 145 2 206 2 300 2 116 2 113
Övrig omsättning 29 34 6 - 32 - 4 172 34 13
Rörelseresultat (EBIT) 236 252 316 377 414 314 372 497 508 422
Resultat efter finansnetto 1 -18 25 1 0 1 0 -5 1 0
Årets resultat 1 -18 25 1 0 1 0 -5 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 926 16 868 16 969 17 257 17 338 17 572 16 346 16 718 16 911 17 064
Omsättningstillgångar 513 850 1 173 769 1 042 448 551 409 374 525
Tillgångar 17 439 17 718 18 142 18 026 18 380 18 021 16 897 17 128 17 284 17 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 113 131 106 104 105 103 104 109 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 792 17 005 17 468 17 270 17 618 17 839 16 465 16 663 17 059 17 356
Kortfristiga skulder 534 601 543 651 657 78 328 361 117 125
Skulder och eget kapital 17 439 17 718 18 142 18 026 18 380 18 021 16 897 17 128 17 284 17 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 191 2 185 1 918 2 165 1 957 2 145 2 210 2 472 2 150 2 126
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 533 543 611 680 697 754 812 953 990 922
Nettoomsättningförändring 0,51% 12,50% -11,69% 12,47% -10,26% -2,77% -4,09% 8,70% 0,14% -%
Du Pont-modellen 1,35% 1,42% 1,74% 2,09% 2,26% 1,75% 2,20% 2,93% 2,96% 2,42%
Vinstmarginal 10,92% 11,72% 16,53% 17,41% 21,56% 14,69% 16,86% 21,83% 24,20% 20,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,97% 11,58% 32,95% 5,45% 20,00% 17,25% 10,11% 2,09% 12,15% 18,93%
Soliditet 0,65% 0,64% 0,72% 0,59% 0,57% 0,58% 0,61% 0,61% 0,63% 0,61%
Kassalikviditet 84,46% 135,27% 204,97% 112,44% 155,10% 507,69% 154,88% 94,18% 299,15% 378,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...