Visa allt om Byqvist Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 296 356 387 408 426 418 428 433 427 390
Övrig omsättning 14 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 19 21 25 30 25 12 20 26 21
Resultat efter finansnetto 10 19 21 25 30 25 12 18 28 22
Årets resultat 8 15 16 19 22 19 9 13 20 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 14 14 23 36 41 36 43 17
Omsättningstillgångar 138 142 152 155 146 134 122 137 136 136
Tillgångar 138 153 167 169 168 170 163 173 179 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 141 146 151 151 145 136 137 144 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 12 21 19 17 26 28 36 35 30
Skulder och eget kapital 138 153 167 169 168 170 163 173 179 153
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 111 147 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 166 177 178 166 184 188 184 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 59 70 73 97 98 73 87 86 79 70
Utdelning till aktieägare 15 20 0 20 20 15 10 10 20 0
Omsättning 310 356 387 408 426 418 428 433 427 390
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 296 356 387 408 426 418 428 433 427 390
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 223 248 261 264 249 279 284 277 251
Rörelseresultat, EBITDA 21 29 31 36 48 46 28 34 39 35
Nettoomsättningförändring -16,85% -8,01% -5,15% -4,23% 1,91% -2,34% -1,15% 1,41% 9,49% -%
Du Pont-modellen 7,25% 12,42% 12,57% 14,79% 17,86% 14,71% 7,36% 11,56% 15,64% 13,73%
Vinstmarginal 3,38% 5,34% 5,43% 6,13% 7,04% 5,98% 2,80% 4,62% 6,56% 5,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,58% 36,52% 33,85% 33,33% 30,28% 25,84% 21,96% 23,33% 23,65% 27,18%
Soliditet 93,48% 92,16% 87,43% 89,35% 89,88% 85,29% 83,44% 79,19% 80,45% 80,39%
Kassalikviditet 1 533,33% 1 183,33% 723,81% 815,79% 858,82% 515,38% 435,71% 380,56% 388,57% 453,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...