Visa allt om Byqvist Consulting AB
Visa allt om Byqvist Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 32 296 356 387 408 426 418 428 433 427
Övrig omsättning - 14 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 10 19 21 25 30 25 12 20 26
Resultat efter finansnetto 31 10 19 21 25 30 25 12 18 28
Årets resultat 24 8 15 16 19 22 19 9 13 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 11 14 14 23 36 41 36 43
Omsättningstillgångar 146 138 142 152 155 146 134 122 137 136
Tillgångar 146 138 153 167 169 168 170 163 173 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 129 141 146 151 151 145 136 137 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 9 12 21 19 17 26 28 36 35
Skulder och eget kapital 146 138 153 167 169 168 170 163 173 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 111 147 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 166 177 178 166 184 188 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 59 70 73 97 98 73 87 86 79
Utdelning till aktieägare 20 15 20 0 20 20 15 10 10 20
Omsättning 32 310 356 387 408 426 418 428 433 427
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 296 356 387 408 426 418 428 433 427
Personalkostnader per anställd (tkr) - 186 223 248 261 264 249 279 284 277
Rörelseresultat, EBITDA 31 21 29 31 36 48 46 28 34 39
Nettoomsättningförändring -89,19% -16,85% -8,01% -5,15% -4,23% 1,91% -2,34% -1,15% 1,41% -%
Du Pont-modellen 21,23% 7,25% 12,42% 12,57% 14,79% 17,86% 14,71% 7,36% 11,56% 15,64%
Vinstmarginal 96,88% 3,38% 5,34% 5,43% 6,13% 7,04% 5,98% 2,80% 4,62% 6,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 431,25% 43,58% 36,52% 33,85% 33,33% 30,28% 25,84% 21,96% 23,33% 23,65%
Soliditet 94,52% 93,48% 92,16% 87,43% 89,35% 89,88% 85,29% 83,44% 79,19% 80,45%
Kassalikviditet 1 825,00% 1 533,33% 1 183,33% 723,81% 815,79% 858,82% 515,38% 435,71% 380,56% 388,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...