Visa allt om Grace Catalyst AB
Visa allt om Grace Catalyst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 427 673 302 918 299 820 357 283 294 133 292 226 257 728 185 848 190 728 196 225
Övrig omsättning 296 1 111 2 608 - 1 440 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 165 334 119 029 79 059 78 827 68 848 69 126 80 255 49 249 32 004 48 474
Resultat efter finansnetto 163 408 121 695 79 377 80 950 64 601 56 977 75 686 62 063 31 925 46 697
Årets resultat 111 452 109 672 58 484 51 618 42 747 37 877 46 318 37 596 23 529 25 429
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 844 37 315 38 371 37 802 35 102 36 644 40 559 42 516 55 190 68 629
Omsättningstillgångar 309 369 246 220 194 153 229 224 238 532 177 357 297 380 348 469 271 715 218 610
Tillgångar 348 213 283 535 232 524 267 026 273 634 214 001 337 939 390 985 326 905 287 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 871 121 419 76 747 63 263 96 645 53 898 166 021 184 703 147 106 123 577
Obeskattade reserver 120 590 100 190 117 790 115 700 105 300 99 600 94 777 82 910 75 660 74 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 17 441 34 406 37 076 89 076 77 438 69 150
Kortfristiga skulder 105 752 61 926 37 987 88 063 54 247 26 096 40 065 34 297 26 700 19 951
Skulder och eget kapital 348 213 283 535 232 524 267 026 273 634 214 001 337 939 390 985 326 905 287 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 15 311 15 034 14 226 14 313 13 493 13 482 13 556 13 040 13 772 14 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 980 7 304 7 442 7 119 6 633 6 652 6 409 6 097 6 666 6 642
Utdelning till aktieägare 110 000 111 000 65 000 45 000 85 000 0 0 65 000 0 0
Omsättning 427 969 304 029 302 428 357 283 295 573 292 226 257 728 185 848 190 728 196 225
Nyckeltal
Antal anställda 24 24 24 24 23 24 25 25 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 820 12 622 12 493 14 887 12 788 12 176 10 309 7 434 7 336 7 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 006 961 928 911 897 861 813 785 809 804
Rörelseresultat, EBITDA 170 704 124 571 84 698 83 721 74 582 74 722 85 980 64 838 47 916 66 143
Nettoomsättningförändring 41,18% 1,03% -16,08% 21,47% 0,65% 13,39% 38,68% -2,56% -2,80% -%
Du Pont-modellen 47,48% 42,94% 34,17% 31,08% 25,23% 32,63% 25,01% 17,20% 11,05% 17,79%
Vinstmarginal 38,66% 40,20% 26,50% 23,23% 23,47% 23,90% 32,80% 36,18% 18,93% 26,04%
Bruttovinstmarginal 56,89% 62,48% 48,27% 41,52% 44,72% 45,75% 56,22% 63,72% 53,81% 56,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,61% 60,84% 52,09% 39,51% 62,65% 51,76% 99,84% 169,05% 128,46% 101,24%
Soliditet 62,01% 70,39% 72,52% 55,63% 63,68% 59,49% 69,80% 62,51% 61,66% 61,71%
Kassalikviditet 245,78% 333,34% 407,08% 201,50% 383,77% 567,78% 627,92% 831,25% 829,22% 835,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...