Visa allt om Coligen AB
Visa allt om Coligen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 160 17 120 0 0 0 72 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 92 -12 108 -13 -9 -12 57 -15 -19
Resultat efter finansnetto -40 103 -1 118 -5 -3 -7 61 -12 -16
Årets resultat -40 47 -6 77 -5 -3 -7 52 -12 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 102 102 102 102 102 102 102 105 108
Omsättningstillgångar 218 293 219 224 85 89 97 108 48 58
Tillgångar 320 395 320 326 186 191 199 209 153 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 297 250 256 179 184 187 195 143 155
Obeskattade reserver 55 55 25 25 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 43 45 45 7 7 12 15 10 10
Skulder och eget kapital 320 395 320 326 186 191 199 209 153 165
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 160 17 120 0 0 0 72 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -51 92 -12 108 -13 -9 -12 60 -12 -14
Nettoomsättningförändring -93,12% 841,18% -85,83% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -12,50% 26,08% -0,31% 36,20% -% -% -% 30,14% -% -%
Vinstmarginal -363,64% 64,38% -5,88% 98,33% -% -% -% 87,50% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 918,18% 156,25% 1 023,53% 149,17% -% -% -% 129,17% -% -%
Soliditet 94,03% 86,05% 84,22% 84,18% 96,24% 96,34% 93,97% 93,30% 93,46% 93,94%
Kassalikviditet 3 114,29% 681,40% 486,67% 497,78% 1 214,29% 1 271,43% 808,33% 720,00% 480,00% 580,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...