Visa allt om Per Malmström Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 278 875 384 362 442 368 364 397 375 283
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 637 343 -26 -2 56 54 -65 -65 -178 -90
Resultat efter finansnetto 1 136 351 81 -81 1 -107 -166 -137 462 -40
Årets resultat 994 325 81 -81 1 -107 -166 -137 333 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 11 7 11 29 7 10 10 8 10
Omsättningstillgångar 1 375 833 381 299 365 350 426 617 938 649
Tillgångar 1 852 844 389 310 394 357 436 627 946 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 392 597 272 191 272 270 377 544 680 560
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 460 247 116 119 122 86 58 84 266 98
Skulder och eget kapital 1 852 844 389 310 394 357 436 627 946 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 360 330 - 0 240 180 270 301 360 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 270 240 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 113 104 85 75 75 57 85 97 117 77
Utdelning till aktieägare 300 200 0 0 0 0 0 0 0 213
Omsättning 1 278 875 384 362 442 368 364 397 375 283
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 278 875 384 362 442 368 364 397 375 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 434 358 315 316 237 355 398 477 318
Rörelseresultat, EBITDA 639 345 -23 3 60 57 -58 -59 -173 -85
Nettoomsättningförändring 46,06% 127,86% 6,08% -18,10% 20,11% 1,10% -8,31% 5,87% 32,51% -%
Du Pont-modellen 61,34% 41,47% 20,82% 2,58% 14,21% 15,13% 6,42% -7,34% 48,84% -6,22%
Vinstmarginal 88,89% 40,00% 21,09% 2,21% 12,67% 14,67% 7,69% -11,59% 123,20% -14,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,60% 66,97% 69,01% 49,72% 54,98% 71,74% 101,10% 134,26% 179,20% 194,70%
Soliditet 75,16% 70,73% 69,92% 61,61% 69,04% 75,63% 86,47% 86,76% 71,88% 84,98%
Kassalikviditet 298,91% 337,25% 328,45% 251,26% 299,18% 406,98% 734,48% 734,52% 352,63% 662,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...