Visa allt om Maria Inn AB
Visa allt om Maria Inn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 188 3 416 2 505 1 391 326 395 461 539 601 561
Övrig omsättning 357 697 19 1 353 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -407 3 433 -394 -198 2 -95 6 256 151
Resultat efter finansnetto -407 3 -609 -1 508 -196 2 -96 -7 57 -50
Årets resultat -370 3 -609 -1 508 -196 2 -96 -7 243 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 677 26 441 26 304 25 829 22 868 10 532 7 217 6 679 5 926 5 518
Omsättningstillgångar 699 261 272 717 976 804 730 786 421 93
Tillgångar 25 376 26 702 26 577 26 547 23 844 11 336 7 947 7 466 6 347 5 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 475 473 1 082 2 589 786 784 879 886 897
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 550 25 712 25 517 24 243 19 967 9 979 6 985 6 486 5 196 3 997
Kortfristiga skulder 721 514 588 1 222 1 287 572 178 100 265 432
Skulder och eget kapital 25 376 26 702 26 577 26 547 23 844 11 336 7 947 7 466 6 347 5 611
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 929 1 455 699 1 373 1 651 1 600 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 606 345 178 354 502 591 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 545 4 113 2 524 2 744 326 395 461 539 601 561
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 3 5 5 5 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 698 683 835 278 65 79 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 361 297 320 9 14 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 213 629 1 029 89 -194 2 -95 6 256 151
Nettoomsättningförändring 22,60% 36,37% 80,09% 326,69% -17,47% -14,32% -14,47% -10,32% 7,13% -%
Du Pont-modellen -1,60% 0,01% 1,63% -1,48% -0,82% 0,02% -1,20% 0,17% 4,08% 2,76%
Vinstmarginal -9,69% 0,09% 17,29% -28,32% -59,82% 0,51% -20,61% 2,41% 43,09% 27,63%
Bruttovinstmarginal 84,10% 81,47% 84,71% 77,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,53% -7,41% -12,61% -36,30% -95,40% 58,73% 119,74% 127,27% 25,96% -60,43%
Soliditet 0,41% 1,78% 1,78% 4,08% 10,86% 6,93% 9,87% 11,77% 13,96% 19,64%
Kassalikviditet 96,95% 50,78% 46,26% 58,67% 75,84% 140,56% 410,11% 786,00% 158,87% 21,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...